Verkiezingsprogramma in Nederlands gebarentaal TK2017

Introductie

Presentatie: Linde Terpstra.

01. Versterk de samenleving

02. Maak de overheidsfinancien toekomstbestendig

03. Maak het belastingstelsel simpel, groen en eerlijk

04. Bevorder vrede, vrijheid en veiligheid

05. Verbeter het beleid voor asiel, migratie en integratie

06. Versterk de gezinnen

07. Koester ons onderwijssysteem

08. Geef de zorg een hart

09. Schep banen en behoud de sociale zekerheid

10. Maak economie slim, groen en gezond

11. Bewaak en verbeter de leefomgeving

12. Maak een nieuw ontwerp voor Europa

13. Wees dienstbaar aan de wereld

14. Investeer in de regio