Hoopvol

Als ik aan de ontbijttafel mijn dochters in de ogen kijk, dan hoop ik dat ze een prachtige toekomst krijgen. Maar net als iedere ouder ben ik soms bezorgd. Het is niet vanzelfsprekend dat we in een vrij Nederland leven, dat verbonden is met zijn christelijke wortels. Waarin we naar elkaar omzien. En waarin je vrij bent in wat je gelooft.

Er staat iets op het spel bij de verkiezingen op 15 maart. De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Daar gaan wij iedere dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal!
Geef hoop een stem. Geef geloof een stem. Juist op 15 maart.

Vrijheid om te geloven

De ChristenUnie is zuinig op de christelijke wortels van Nederland. We moeten onze vrijheid verdedigen, onder meer tegen het islamitisch jihadisme. We komen op voor waarden als naastenliefde en geloofsvrijheid. We willen niet dat de vrijheid van onderwijs wordt aangetast en we strijden tegen de opvatting dat geloof achter de voordeur hoort. Mensen moeten zich vanuit hun geloof kunnen inzetten voor ons land.

De ChristenUnie staat voor de vrijheid van onderwijs. Wij geloven in keuzevrijheid voor ouders, zodat zij zelf een school voor hun kinderen kunnen kiezen. En in vrijheid voor docenten om hun hart en geloof te laten spreken voor de klas. Lees meer en kijk wat u kunt doen.

Omzien naar elkaar

De ChristenUnie wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar. We moeten zorgen dat mensen waardig ouder kunnen worden. Dat iedereen meetelt, ook mensen die geen stem hebben in de Tweede Kamer. We komen bijvoorbeeld op voor vervolgde christenen, mensen die moeten vluchten voor oorlog en onderdrukking, gedwongen prostituees, het ongeboren leven en mensen met het syndroom van Down.

De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden. We zijn fel tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. We geloven juist in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. Lees meer en kijk wat u kunt doen.

Toekomst voor gezinnen

De ChristenUnie investeert in gezin en familie. Onze samenleving begint daar. Daarom een gezinsvriendelijk belastingsysteem en extra geld voor kinderen en gezinnen. Met meer vrijheid voor ouders om zelf te kiezen hoe ze werk en gezin combineren of als mantelzorger voor familie zorgen. En we doen er alles aan om een gezonde schepping door te geven aan onze kinderen.

De ChristenUnie wil een gezonde schepping. De overheid moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. We willen in één generatie naar een schone energievoorziening. Lees meer en kijk wat u kunt doen.