16 mei - week 20 - 2008

17-05-2008 13:53 17-05-2008 13:53

Vandaag is de jaarlijkse vriendendag van de ChristenUnie. Geweldig om weer zoveel mensen in het gebouw van de ChristenUnie te mogen ontmoeten. Wat is een politieke partij zonder een achterban die blijk geeft van een warme betrokkenheid.

Ik mocht de opening verrichten. Heb aangegeven blij te zijn met mijn fractie en de wijze waarop we kunnen functioneren. Zes verschillende mensen, maar wel een grote liefde voor christelijke politiek. En tot in onze tenen gemotiveerd om daaraan inhoud te geven. Ik las vandaag in een mooi interview met Cees van der Staaij (SGP) in het Reformatorisch Dagblad dat hij vond dat de marges voor christelijke politiek smal zijn. Ik begrijp deze taxatie van het volgende week zijn tienjarig jubileumvierende kamerlid (van harte gefeliciteerd, Cees), maar persoonlijk ben ik ook blij met de kansen die bijvoorbeeld een ChristenUnie in deze tijd krijgt om haar politieke idealen om te zetten in concreet beleid.

Twee voorbeelden uit de afgelopen week. Allereerst het kabinetsstandpunt over de aanpak van bezoekers van illegale prostituees waarmee het kabinet gisteren naar buiten kwam. Dat komt rechtstreeks uit de ChristenUnie-koker. Dat geldt ook  ook voor het wetsvoorstel mbt het kindgebonden budget dat minister Andre Rouvoet donderdagavond in de tweede Kamer heeft verdedigd. We hebben er jaren voor geknokt. Vanaf 1 januari 2008 is het werkelijkheid. Nee, we bereiken niet alles wat we willen. Maar we zijn blij met de beleidswijzigingen die wel gerealiseerd worden.

Ik heb de bezoekers van onze vriendendag ook aangegeven dat het niet altijd makkelijk is om coalitiepartij te zijn. Dat wisten we overigens toen we er aan begonnen. Ik merk dat ik ook scherp moet volgen of het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Gisteren kwam er een brief naar buiten van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken waarin ze liet merken nog steeds een reductie van het aantal raadsleden voor te staan. Dat is dus in strijd met gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. Gaan we dus ook niet doen. Coalitieakkoorden wijzig je alleen als alle drie de coalitepartners ervoor zijn. Ik heb al eens eerder aangegeven daar niet aan mee te zullen werken. dat standpunt is niet veranderd.

In de afgelopen week zijn we als Tweede Kamer weer begonnen met ons werk. Ik kijk terug op een heerlijk (warm) reces. Met vrouw en jongste dochters nog een weekje naar Portugal geweest. Dat was genieten. Ook van een stad als Lissabon. Pinksterzondag was bijzonder omdat onze zoon Aron met veertien andere jongeren belijdenis van zijn geloof deed. Wat mooi om mee te mogen maken. dat emotioneert mij zelfs. Ook de andere kamerleden hadden weer van alles meegemaakt. Ook veel kamerreizen gemaakt. De Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië, Zweden en Groot Brittannië, Afghanistan, onze kamerleden waren er.

Deze week een ontmoeting gehad met o.a. de hoofdredactie van de Volkskrant . Ook aanwezig geweest bij het 60-jarig jubileum van Israël zoals dat afgelopen woensdag in den haag gevierd werd. Bijzonder om minister André Rouvoet namens de Nederlandse regering daar het woord te horen voeren (on behalf of the Dutch government .....). Felicitaties en shalom toegewenst aan de bewoners van de staat Israël. We voelen ons met hen verbonden. Het is overigens mijn voornemen om in de komende tijd ook zelf een keer een bezoek aan Israel te brengen.

Vrijdag hebben we als kamerfractie weer een 'heidedag' gehad. In alle rust met elkaar gesproken over ons werk. Heel goed om te doen. Ook in partijverband nog enkele vergaderingen gehad. We gaan nog een paar drukke weken tegemoet. Daarover in volgende weblogs meer.

 

 

 

Labels
Arie Slob

« Terug

Reacties op '16 mei - week 20 - 2008'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.