Verslag Congres Inclusief

10-09-2005 16:56 10-09-2005 16:56

Congres “Politiek in jouw agenda”?
 
Verslag van de workshop Inventarisatie Gemeenteraadsverkiezingen:
Door Geeske Dijkstra en Gerdien Rots.
 
Uitwisseling van gegevens (40 minuten)
Intro door Gerdien Rots
Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen in het politieke veld als vrouw.
 
De positieve ervaringen prikken wij op een “Jubelmuur” en de negatieve ervaringen prikken wij op een “klaagmuur”.
 
Hieronder een item vanaf de “Jubelmuur”:
 
Dat je onderwerpen naar voren kunt brengen.
Vrouwen hebben onderwerpen die door mannen niet zo gauw onder de aandacht worden gebracht,
Voorbeeld: problematiek van Loverboys in een notitie van Alle Jeugd telt, betreffende de veiligheid van onze jeugd.
 
Én twee vanaf de “Klaagmuur”:
 
Leiderschap meestal een mannelijke collega.
 
Enige vrouw.
 
De positieve en negatieve kanten zijn door allen herkenbaar. Het is  aan ons vrouwen hoe we sommige situaties oppakken en deze uitvoeren een kwestie van aanhouden.
Het spreekwoord zegt niet voor niets, de aanhouder wint.
 
Vertrouwenspersoon binnen Inclusief: Coby van der Stoep
 
Hieronder tips voor kandidaatstelling die Geeske Dijkstra ons meegeeft.
 • Denk na over de navolgende tips en neem razendsnel actie!
 • De meeste selectiecommissie/besturen zijn namelijk al actief bezig met het selectieproces voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006.
 • Attendeer vrouwen in raden en besturen op je ambities
 • Kijk of je steun kunt krijgen uit het mannennetwerk (bijvoorbeeld fractie of bestuur) of andere sleutelfiguren binnen het electoraat of bij leden
 • Doe actief mee met het schrijven van het verkiezingsprogramma of zet je in voor de campagne
 • Zet je schroom opzij en schrijf een originele sollicitatiebrief naar de selectiecommissie
 • Informeer tijdens een algemene ledenvergadering of via een ingezonden in de nieuwsbrief hoe men tot een selectie van kandidaten komt
 • Schrijf artikelen over een actueel politiek onderwerp die gepubliceerd worden in de lokale nieuwsbrief, de krant of op de website
 • Zet je in voor ledenwerving
 • Vergaar informatie bij betrokken burgers, bedrijven en instanties over hun zienswijze op politieke onderwerpen en geef deze informatie door aan de partij, zodat zij die informatie kunnen meenemen bij besprekingen over dit onderwerp. Zo word je een link tussen de samenleving en de partij en bouw je een reputatie op bij beide
 • Overweeg om een periode ondersteunende werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld in een steunfractie of lokaal bestuur. Ondertussen kun je bekijken of je politiek of bestuurlijk actief wilt worden
 • Wees niet te ambitieus en opdringerig. Neem de tijd om je plek binnen de partij te veroveren.
Meer tips? S.v.p. doorgeven aan Geeske Dijkstra geeskedijkstra@christenunie.nl 

Verslag: Miep van der Zee

Workshop Netwerken

Leiding : Alice Hilbers.
 
Netwerken is zoeken naar de gezonde balans. Goede netwerkers zijn zichzelf.Netwerken moet overzichtelijk zijn, je moet leren je ogen en oren te ontwikkelen.
De vrij grote groep werd verdeeld in 3 kleinere.. Motto : interactie werkt het best in kleine groepjes.
Tip : bij netwerken aansluiten bij datgene waar belangstelling voor is.
In de kleine groep werd gesproken over 4 vragen :
1. netwerken zonder bijsmaak : hoe doe je dat ?
2. doelgericht netwerken, hoe doe je dat ? Hoe vind je de juiste mensen ?
3. hoe ontwikkel je een netwerk ?
4. wat is het verschil tussen veel mensen kennen en een netwerk ?
 
Om te netwerken moet je naar  gezelschappen gaan van wie je weet / vermoedt dat ze enige affiniteit hebben met je onderwerp.
Het uitdelen van visitekaartjes staat haaks op netwerken.
Vaak staat  zending/evangelisatie/preken haaks op netwerken.
Netwerken is : BT- belangstelling tonen
Je moet er zijn op een natuurlijke manier.
Eerst je doel bedenken, dan naar de doelgroep gaan.
Bij netwerken heeft ieder een iets andere grens. Professionele vrouwen kunnen, evenals mannen, zaken en personen goed scheiden.
Let altijd goed op non-verbaal gedrag.
 
Verslag: Jetty Boerma-Buurman

Workshop Campagne Voeren

Stappenplan om campagne te voeren in je eigen woonplaats:

Verzamel contactgegevens

·         Vul de ledenlijst van je ChristenUnie kiesvereniging aan met e-mailadressen en het beroep, vaardigheden en interesses van de leden.

·         Maak een lijst van alle kerken in je regio, en vermeldt daarbij de kopij adressen van de kerkbladen (en de regelmaat waarmee de kerkbladen verschijnen) en de e-mailadressen en telefoonnummers van de dominees.

·         Maak een lijst met alle e-mailadressen of faxnummers van de lokale kranten en omroepen om persberichten heen te sturen.

·         Bouw langzamerhand een netwerk op van personen en organisaties die je van dienst kunnen zijn.

Bedenk een actie

 • Kies een thema en formuleer een politieke spits, een aantrekkelijke titel.
 • Bepaal de vorm van de actie, voorbeelden:
 • Organiseren van een debat voor de eigen achterban of voor de stad
 • Opinieartikelen
 • Werkbezoek
 • Rondetafelgesprek over een thema met maatschappelijk middenveld
 • Rondetafelgesprek over een thema met kerken
 • Organiseren van een themawandeling door de stad
 • Petitie / handtekeningenactie
 • Organiseren van een mars
 • Stel een actieteam samen, met bijvoorbeeld een lid van de fractie, een lid van het bestuur, ChristenUnie-leden met speciale kennis of vaardigheden, en vertegenwoordigers uit kerken of andere organisaties. De ene actie vereist een groter team dan de andere.

Breng deze actie in de publiciteit

 • Verspreid het nieuws via de website, de ChristenUnie nieuwsbrief of een gerichte mailing, kerkbladen, posters, folders en ‘mededelingen’. Als je mensen wilt activeren om een bepaalde bijeenkomst te bezoeken, dan moeten ze er eigenlijk drie keer over hebben gehoord of gelezen voordat het blijft ‘plakken’.
 • Stel een persbericht op. Een persbericht bestaat uit vijf delen:
  1. Een pakkende titel
  2. Een vetgedrukte eerste alinea waarin de kern van de actie wordt geformuleerd
  3. De rest van het verhaal
  4. Contactgegevens in kleiner lettertype, opdat journalisten meer informatie kunnen verkrijgen of een interview kunnen afnemen
  5. Een aanbiedingsbrief (bijv. e-mail met als bijlage het persbericht)
 • Dit persbericht kan worden verzonden naar het Landelijk Bureau om opbouwende kritiek te krijgen. Stuur het dan door naar: joelvoordewind@christenunie.nl.
 • Stuur het persbericht naar de lokale (en landelijke) kranten en omroepen en bereid je voor op kritische vragen van journalisten. Bel eventueel een paar dagen later om te vragen of de pers er aandacht aan zal besteden.
 
Labels
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Verslag Congres Inclusief'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > september

Geen berichten gevonden