Veel dank voor Esmé Wiegman en Cynthia Ortega

tumb_e_cwoensdag 19 september 2012 19:09

De ChristenUnie neemt vandaag afscheid van twee sterke vrouwen en geweldige Tweede Kamerleden. Esmé Wiegman en Cynthia Ortega zaten woensdag voor het laatst gezamenlijk in de Tweede Kamerbankjes. Ze namen vandaag officieel afscheid van de fractie en de landelijke politiek.

Arie Slob, voorzitter van de Tweede Kamerfractie: "Vandaag is er in de Tweede Kamer afscheid genomen van de vertrekkende Kamerleden. Waaronder ook Esmé Wiegman en Cynthia Ortega van de fractie van de ChristenUnie. Met veel respect en waardering kunnen we terugkijken op hun inzet in de afgelopen jaren voor de christelijke politiek. Op de hen toebedeelde terreinen hebben zowel Esme als Cynthia met veel gedrevenheid en bewogenheid zich ingezet voor de idealen van de ChristenUnie. We zullen hen missen. Ook hun persoonlijke betrokkenheid bij het functioneren van de fractie en de mensen die daar werken. Ik wens hen Gods nabijheid toe in de nieuwe periode in hun leven die nu is begonnen." 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (1975) maakt vanaf 1 maart 2007 deel uit van de fractie van de ChristenUnie. Daarvoor zat zij sinds maart 2002 namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Zwolle. In de Kamer maakte ze naam als woordvoerder van Volksgezondheid en voorvechter voor het behoud van het PGB. In een analyse van de Volkskrant over Kamerleden met de meeste succesvolle moties ging ze 'fier aan kop'. Wiegman heeft een nieuwe baan gevonden als regiomanager bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze start per 1 oktober in haar nieuwe functie.

Cynthia Ortega-Martijn (1956) was vanaf 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De Curacaose zette zich in de Kamer in de voor de BES-eilanden en de gelijke behandeling daarvan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook zette zij zich onder andere in voor mensen met een Wajong-uitkering en de zogenaamde 'Ortega-gemeenten'. 
 

Beide dames werden lovende woorden toegesproken door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Haar woorden kunt u hier terugluisteren en teruglezen:

 

ESMÉ WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK
U bent voor de ChristenUnie lid van de Kamer sinds 1 maart 2007. U heeft in een betrekkelijk korte periode een opmerkelijke metamorfose ondergaan. Ik bedoel niet uiterlijk, maar wat betreft uw optreden. Eerst was u een kritisch verdedigster van het beleid van het vorige kabinet, daarna een stevige oppositievoerster tegen het beleid van het huidige kabinet, en nu een warm verdedigster van het inmiddels bekende Lenteakkoord. Dat is u allemaal goed afgegaan, zeker als je weet dat oppositie voeren toch een apart ambacht is. Dat u oprecht boos en verontwaardigd kan zijn bleek in 2011 toen u een motie van afkeuring indiende over de voorgenomen bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Ook heeft u tot in het Presidium aandacht gevraagd voor de belangen van de kleine partijen die ondergesneeuwd dreigden te raken onder de vele overleggen en debatten. “Na vijf jaar wil ik op een andere plek aan de slag met de dingen die echt mijn hart hebben”, zo merkte u in een recent interview op. Hulpverlening aan meest kwetsbaren in de samenleving staat hoog in uw vaandel. Ik wens u alle goeds en veel succes.

 

CYNTHIA ORTEGA-MARTIJN
U bent geboren en getogen in Curaçao, op uw 20ste naar Nederland gekomen en op uw 50ste lid geworden van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Bij uw maidenspeech maakte u indruk met uw zelfbewuste en bevlogen optreden. Overigens ook met de effectieve manier waarop u de Voorzitter het zwijgen oplegde. U heeft uw werk als Kamerlid ervaren als een roeping, u haalt veel inspiratie uit uw geloof. In de vele portefeuilles waarmee u zich bezig hield - volksgezondheid, sociale zaken en werkgelegenheid, integratie, volkshuisvesting, Koninkrijksrelaties - nam u het steevast op voor de kwetsbare groepen. U heeft zich zo ingezet voor de zogenoemde 100.000-plus gemeenten met hun gevarieerde bevolkingssamenstelling, dat nu wordt gesproken over de Ortega-gemeenten. U was ook lid van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen. En natuurlijk lag Caribisch Nederland u na aan het hart. U bent lid geweest van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en na 10-10-10 van de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. U hebt daarin een prominente en zeer betrokken rol gespeeld. Tijdens werkbezoeken aan de West was u bijna twentyfourseven aan het werk. Naast de officiële programmaonderdelen voerde u vele gesprekken met zeer veel personen uit uw omvangrijke lokale netwerk. Het gaat u goed!


 

« Terug

Reacties op 'Veel dank voor Esmé Wiegman en Cynthia Ortega'

http://www.flare3d.com/blog/book2/book5.php
Geplaatst op: 17-10-2014 16:54 Quote
treatment details: Adidas could Juuvi FitFOAM Slides Purple/White Add a smaller sun light pointing to your trick with the adidas Juuvi FitFOAM Slides.
http://www.flare3d.com/blog/book2/book5.php http://www.flare3d.com/blog/book2/book5.php
cheap ugg boots for sale
Geplaatst op: 19-10-2014 07:25 Quote
If which will work out as planned, zynga will definitely have basically the top center that women connect out of with regard to way of developing,
cheap ugg boots for sale http://www.thern.com/sitemap/?alt_id=be93f
http://www.vwc.edu/chronicle/wp-content/plugins/bo
Geplaatst op: 19-10-2014 22:16 Quote
Once a buyer starts survive for and furthermore suffers from a person's outstanding features of our fog up mannequin, they generally stretch his or her treatments when it comes to Demandware.
http://www.vwc.edu/chron...book21.php?download.htm http://www.vwc.edu/chron...book21.php?download.htm
Nieuw bericht

Archief > 2012 > september