ChristenUnie: oppositie stemt in met EU-moties Slob

20110524-Arie-Slob-SGP-125-10-2011 22:16 25-10-2011 22:16

Slob: 'Bijna de voltallige oppositie sprak uit dat het minderheidskabinet Rutte zonder een helder omschreven mandaat naar Brussel afreist. Daar zitten de partijen tussen waar het kabinet het straks wel van moet hebben. Wordt vervolgd zou ik zeggen'.

Na een stevig debat afgelopen zaterdag, waarin de Kamer van Premier Rutte en minister de Jager wilde weten hoe de onderhandelingen in Brussel worden gevoerd, was er opnieuw een debat met de Kamer. Op initiatief van Arie Slob van de ChristenUnie zijn minister de Jager en Premier Rutte gevraagd de Kamer te informeren over de uitkomst van de EU-top van afgelopen zondag.

In een tweetal moties nam de ChristenUnie het initiatief om het Kabinet een aantal boodschappen mee te geven. Een van deze moties werd door de premier, na een aanpassing, als sympathiek betitteld. Ondanks deze positieve kwalificatie kreeg ook deze motie alleen steun van de oppositie. De PVV schaarde zich achter het Kabinet. Voor de beoordeling van het resultaat van de EU-top onderhandelingen zal het Kabinet echter niet snel op de steun van de PVV kunnen rekenen. De partijen waar men dan zal moeten aankloppen hebben een duidelijk signaal afgegeven. 

------------------------------------------------------------------------------

MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN IRRGANG
Voorgesteld 25 oktober 2011
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat tijdens de Europese Top van komende woensdag opnieuw gesproken zal worden over de omvang en het functioneren van het noodfonds EFSF;

Overwegende, dat het van groot belang is dat er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan eventuele steunverlening aan banken;

Spreekt uit dat de Nederlandse regering als te stellen voorwaarden moet inbrengen dat er afspraken moeten worden gemaakt over salarisplafonds voor bankbestuurders en het niet meer uitkeren van bonussen, alsmede dat aandeelhouders van deze banken een deel van het verlies voor hun rekening nemen; en gaat over tot de orde van de dag.

------------------------------------------------------------------------------

MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN IRRGANG
Voorgesteld 25 oktober 2011
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat de Duitse meerderheidsregering voor aanvang van de belangrijke Eurotop van komende woensdag het Duitse parlement zowel informeert over de daar in te nemen standpunten als ook om een gericht mandaat vraagt;

Overwegende, dat de Nederlandse minderheidsregering het Nederlandse parlement tot voor vandaag zeer summier heeft geinformeerd over de inzet van de regering bij deze zo belangrijke Eurotop;

Tevens overwegende, dat vandaag pas na de nodige aandrang vanuit de Kamer iets meer informatie over de inzet van de regering ter kennis van de Kamer is gekomen; maar dat nog altijd van een helder omschreven mandaat van de Nederlandse minderheidsregering voor de Eurotop van 26 oktober 2011 geen sprake is;

Spreekt uit, dat de regering in voorkomende gevallen actiever en concreter de Kamer informeert over haar inzet bij Europese overleggen over de eurocrisis; en gaat over tot de orde van de dag;

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Archief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden