Slob: woonplannen zijn socialer, duurzamer, en toekomstbestendiger geworden

woningbouw13-02-2013 10:30 13-02-2013 10:30

De ChristenUnie heeft belangrijke successen kunnen boeken in het woonakkoord dat de partij samen met D66 en SGP heeft gesloten met het kabinet. Fractieleider Arie Slob: ,,De woningmarkt zit muurvast en de bouwsector ondergaat een grote crisis met 9000 ontslagen per maand. Duidelijkheid in de woningmarkt is het begin van een oplossing. Wij hebben de kabinetsplannen zo aan kunnen passen dat de maatregelen socialer, duurzamer en toekomstbestendiger zijn geworden."


"De huurverhoging is flink verlaagd en begrensd, we ontzien chronisch zieken en gehandicapten, we geven de bouw een impuls door een laag btw-tarief en een energiebesparingsfonds, geven starters op de koopmarkt meer lucht en er komt meer investeringsruimte voor corporaties in de huursector. Ik kan dit pakket wat er nu ligt naar eer en geweten aan iedereen uitleggen.”

De ChristenUnie heeft de plannen op belangrijke punten kunnen aanpassen. De jaarlijkse huurverhoging van het kabinet is flink verlaagd, huurders betalen bij een inkomensdaling een lagere huur en chronisch zieken en gehandicapten worden ontzien bij huurverhoging.  Er komt een maximum aan de huurverhoging tot de waarde van het huis. Ook heeft de ChristenUnie een grote wens kunnen realiseren om de crisis in de bouwsector een impuls te geven: een laag btw-tarief voor de bouw, van 21% naar 6%, die direct ingaat en een energiebesparingsfonds van 150 miljoen dat wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen. De busjes met bouwvakker kunnen weer gaan rijden. Starters op de woningmarkt krijgen meer lucht door de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar.

Klik hier voor negen vragen en antwoorden over het gesloten woningakkoord


Het akkoord in het kort

Het woningmarktakkoord geeft de consument en de sector zekerheid voor de lange termijn. Ook worden de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt, de bouwsector en specifieke groepen verzacht. De belangrijkste maatregelen uit het woningmarktakkoord zijn:

Huren en kopen

-       Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (ipv 6,5 %) voor de inkomensgroep boven 43.000 euro per jaar. Voor de inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro wordt het 2 % boven inflatie (ipv 2,5%). Voor de inkomens tot 33.614 euro gaat de huur met 1,5 % boven inflatie omhoog.

-       De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in 2013 vijftig mln en loopt op tot  1.75 mld  in 2017.  De heffing kan grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken.

-       Het annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er voor starters de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50 % van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen.

Bouwen

De investeringscapaciteit in de bouw wordt gestimuleerd door:

  • Een BTW-verlaging van 21 naar 6 procent voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar, ingaand 1 maart 2013.
  • Een investeringsfonds van 150 mln voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel in de corporatiesector als voor particuliere huiseigenaren. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 mln.
  • De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 naar 50 mln euro.

Overige maatregelen

  • Mensen die te maken krijgen met een plotselinge onvoorziene inkomensdaling, terwijl zij  eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen.
  • De privacy van de huurders zal worden gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie hij/zij valt.
  • Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd, zoals in het regeerakkoord aangegeven van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 mln euro.
  • Voor gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie kan via een hardheidsclausule een uitzondering gemaakt worden voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg wordt ontmoedigd.
Labels
Arie Slob
Crisis
Tweede Kamer
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Slob: woonplannen zijn socialer, duurzamer, en toekomstbestendiger geworden'

Aerts, T.G.C. (Theo) [420269]
Geplaatst op: 13-02-2013 11:00
Fijn dat doorstroming op deze manier beter op gang gebracht wordt. Zitten we nog altijd met banken die niet willen lenen. Die barriere is niet weggenomen.
TA
Noorlander, C. (Kees) [91057]
Geplaatst op: 13-02-2013 12:58
Het lijkt wat beter, maar toch nog veel vragen:
Hoe wordt er bekeken of je chronisch ziek bent? Is een WIA- of WAO-uitkering voldoende of komt er weer een nieuwe bureaucratische keuring?

Ik blijf trouwens principieel tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo worden degenen die het meest scheefwonen juist het meest ontzien (6,5 % van € 300 is veel minder dan 6,5 % van € 600. Een huursombenadering is eerlijker.

Wonen 4.0 heeft een veel groter draagvlak. De mogelijkheid om straks een huis te kopen en nog maar voor 50 % af te lossen, is politieke onzin. Je mag immers dan ook maar de helft aftrekken en bent veel duurder uit.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > februari

Geen berichten gevonden