Meer energie uit vergisting

08-06-2006 12:12 08-06-2006 12:12

De provincie Flevoland gaat de productie van energie uit vergisting bevorderen. Agrariërs worden gestimuleerd om als neventak een vergistingsinstallatie op te richten. Dit hebben provinciale staten op voorstel van de ChristenUnie besloten. Over drie jaar moet voor 5% van de huishoudens in Flevoland schone energie uit vergisting beschikbaar zijn.

Vergisting van agrarische afvalstromen is een schone manier van energieopwekking. Naast de opbrengsten uit de productie van energie, levert vergisting ook een bijdrage aan de agrarische bedrijfsvoering: minder kosten voor transport en verwerking van mest en plantaardig afval, en minder vervuiling van het oppervlaktewater. Energieopwekking door vergisting draagt daarnaast bij aan het realiseren van de EU-doelstelling voor biobrandstof (5,75% in 2010) en de Kyoto-doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren werden door de ChristenUnie al eerder voorstellen ingediend om de productie van duurzame energie te stimuleren, onder andere op gebied van biodiesel en bio-ethanol. Naast een bijdrage aan het milieu, is de productie van energie een kans voor de landbouw èn voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.

Door het voorstel van de ChristenUnie, dat mede werd ingediend door CDA en GroenLinks, krijgen agrariërs die plannen voor een vergistingsinstallatie hebben ruimere medewerking van de provincie. Daarnaast zal de provincie vergisting ook stimuleren bij agrariërs die nog niet zover zijn. Omdat de techniek met betrekking tot vergisting zich nog steeds ontwikkeld, is de derde doelstelling het verder innoveren van de bestaande installaties.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari