Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Ploumen (PvdA), Diks (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA) over de arrestatie van opnieuw twee vrouwenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië

03-08-2018 00:00 03-08-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Ploumen (PvdA), Diks (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2018Z14500

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat de autoriteiten in Saoedi-Arabië opnieuw twee vrouwenrechtenactivisten hebben gearresteerd? 1)

Vraag 2
Ziet u de arrestaties als een directe aanval op de vrouwenrechtenbeweging in Saoedi-Arabië? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat is er uit het overleg gekomen dat Nederland voerde met onder andere Europese partners om verdere stappen te nemen tegen mensenrechtenschen-dingen in Saoedi-Arabië?

Vraag 4
Op welke wijze heeft u de, in beantwoording op eerdere vragen toegezegde, aandacht gevraagd voor eerdere aanhoudingen van mensenrechtenactivisten en aangedrongen op eerlijke behandeling? Wat zijn de resultaten hiervan en wat gaat u aanvullend doen nu er opnieuw twee activisten zijn gearresteerd?

Vraag 5
Acht u het inmiddels noodzakelijk om de Saoedische autoriteiten op te roepen eerlijke processen te garanderen? Zo ja, wanneer, met wie en hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet en wanneer wel?

Vraag 6
Op welke wijze draagt u bij aan het versterken van het maatschappelijk middenveld en de verdediging van mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië? Welke mogelijkheden ziet u om dit aan te scherpen?

1) Human Rights Watch, 1 augustus 2018 https://www.hrw.org/news/2018/08/01/prominent-saudi-women-activists-arrested

Informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari