Zalm, meer overschot a.u.b.

DSCN205204-10-2006 18:35 04-10-2006 18:35

ChristenUnie pleit voor grotere koopkrachtverbetering lage inkomens

De ChristenUnie roept minister Zalm op te streven naar een groter begrotingsoverschot. André Rouvoet: “Nu het economisch weer beter gaat moet minister Zalm tonen dat hij geleerd heeft van de fouten van Paars II. Hij toont dat nog onvoldoende. Met onze tegenbegroting ‘versterking van het fundament’ voegen we de daden bij onze woorden en realiseren we een overschot van 0,5%, meer dan twee keer zo veel als dit kabinet.”

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat het kabinet Balkenende II in het begin van zijn bestaan de financiële teugels te strak heeft aangetrokken, met onnodige economische schade voor burgers en bedrijven tot gevolg, maar dat Balkenende III dezelfde teugels in het zicht van de verkiezingen onverantwoord laat vieren. Met haar tegenbegroting wil de ChristenUnie dit laatste voorkomen. Met het oog op de conjunctuur en de vergrijzing is het namelijk verstandig om naar een groter begrotingsoverschot te streven.

Meer koopkracht voor mensen met lage inkomens


Daarnaast ziet de ChristenUnie in haar tegenbegroting kans gerichte voorstellen te doen om de koopkracht van mensen met lage inkomens, zoals ouderen met alleen AOW, chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. Dat is hard nodig, zoals uit het NIBUD-onderzoek, dat eerder deze week uitkwam, bleek. Zij blijken een steeds groter deel van hun inkomen kwijt te zijn aan vaste lasten. De ChristenUnie pleit daarom voor een armoedetoeslag, een toeslag voor mensen die langer dan drie jaar op het sociaal minimum verkeren; een verhoging van de huurtoeslag; en een hogere zorgtoeslag voor alleenstaanden. Dat kan betaald worden door onder meer af te zien van de verhoging van de inkomensgrens van € 96.000 naar € 130.000, die recht geeft op de kinderopvangtoeslag.

Individualiseren heffingskorting treft gezin


Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen bleek opnieuw dat het CDA, in navolging van VVD, D66 en GroenLinks, met haar voornemen de algemene heffingskorting te individualiseren afstand heeft genomen van het laatste restje kostwinnersmodel in ons belastingstelsel. De CDA-woordvoerder typeerde deze heffingskorting zelfs als een perverse prikkel, omdat het thuiszitten zou subsidiëren. André Rouvoet reageerde geschokt: “Het CDA neemt met deze strafkorting van meer dan € 2000 een perverse maatregel en heeft een principiële wissel omgezet. Niet alleen kostwinnergezinnen krijgen hiermee een klap in het gezicht, ook partners met een kleine bijbaan, vrijwilligers die zich inzetten als mantelzorger en chronisch zieken worden hierdoor hard getroffen. Niemand zit thuis als het niet echt hoeft. Daarvoor is het afzien van een betaalde baan een te groot offer”

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari