Kinderombudsman onderstreept belang kinderasielwet PvdA en ChristenUnie

2012-Asielkinderen-symposium-Sahar09-03-2012 14:45 09-03-2012 14:45

De Kinderombudsman onderstreept het belang van de initiatiefwet van de PvdA en ChristenUnie voor asielkinderen. In het gisteren verschenen rapport “Wachten op je toekomst” over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen, stelt de Kinderombudsman geschrokken te zijn van de situatie waarin vreemdelingenkinderen in Nederland zich bevinden. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Dit rapport en de ervaringen van de Kinderombudsman met schrijnende situaties van kinderen, vergelijkbaar met oorlogstrauma's, onderstreept de noodzaak om het belang van kinderen en hun verworteling in Nederland mee te wegen in het besluit van IND.”

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren of ze wel of niet in Nederland mogen blijven, zo stelt de Kinderombudsman. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Nederland beschermt deze belangen en rechten van vreemdelingenkinderen onvoldoende. Dit vraagt om een structurele oplossing voor deze groep. Ook de Kinderombudsman is van mening dat de discretionaire bevoegdheid van de minister geen oplossing biedt voor dit probleem. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling.

Tweede Kamerlid Diederik Samsom: ,,We zien nu ook ons standpunt bevestigd dat de discretionaire bevoegdheid niet toereikend is. Kijk naar de hoeveelheid kinderen die er zijn en die schade hebben opgelopen. Dat is een substantiële groep. Daar is de discretionaire bevoegdheid niet voor bedoeld. Bovendien biedt die bevoegdheid geen enkele zekerheid dat de belangen van kinderen en de ontwikkelingsschade worden meegewogen. Dit betoog van de Kinderombudsman onderstreept nog maar eens dat een structurele regeling nodig is. Zoals wij die in onze initiatiefwet hebben gemaakt.”

De ChristenUnie en de PvdA werken al langer samen om de rechten van gewortelde kinderen vast te leggen. In 2010 dienden beide partijen daarvoor een motie in, die werd aangenomen, maar minister Leers weigert die uit te voeren. Samsom en Voordewind hebben dan ook een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de rechten van kinderen een eigen plaats te geven in het vreemdelingenbeleid. Volgens deze wet kunnen minderjarige kinderen een vergunning krijgen als zij langer dan acht jaar in Nederland verblijven, dit mede te wijten is aan de overheid en de asielzoekers zich niet hebben onttrokken aan het zicht van de overheid. Rechten van kinderen krijgen zo een eigen plaats in het vreemdelingenbeleid.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari