Peter Ester: Geen bonus met staatssteun

foto peter ester lange balk07-03-2012 17:00 07-03-2012 17:00

Peter Ester stelde vandaag vragen in de commissie Financiën over wetsvoorstel 33 058: Wet Aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusvebod staatsgesteunde ondernemingen. Lees hieronder zijn vragen.

De CU-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel maar heeft nog wel een aantal vragen.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Het gaat hier om een belangwekkende kwestie, zeker in de huidige monetair en economisch zeer ongewisse tijden. De MvT stelt dat er over deze aansprakelijkheidsbeperking overleg is geweest met DNB en AFM en dat het oordeel van het kabinet afwijkt van de inzet van beide toezichthouders. Dit richt zich met name op het punt van de beperking voor alle regelgeving rond de toezichthoudende functie. De CU-fractie verneemt graag hoe DNB en AFM de tegenargumenten (het toezichthoudersdilemma en de internationale herkenbaarheid) zelf wegen. Daaraan gekoppeld de vraag in welke mate de nieuwe aansprakelijkheidsbeperkingen gemonitord worden en of evaluatie is voorzien.

 

Bonus en beloningen

De CU-fractie steunt ten volle het idee om bestuurders van ondernemingen die vanuit publieke middelen financiele steun genieten, geen variabele beloningen toe te kennen. Hiermee wordt een helder signaal richting een ontspoorde bonuscultuur gegeven. Heeft het kabinet overwogen een termijn te stellen (zie art 1: 112) inzake de regeling van de variabele beloning van bestuurders wat betreft de tijd die vooraf gaat aan het aanvragen van steun door de betreffende onderming bij de overheid? Dit om te voorkomen dat ongewenste effecten alsnog optreden, zoals het naar voren halen van bonussen.

Is het kabinet van mening dat de aanduiding “dagelijkse beleidsbepalers” voldoende duidelijk is? Kan hiervan een meer operationele definitie gegeven worden?

De CU-fractie wil voorts graag weten wat de sancties zijn die bij overtreding van de nieuwe beloniningsregeling gelden, zowel voor de onderneming als de bestuurders. Ook verzoekt de fractie om een evaluatie van het nieuwe beleid, zeggen binnen drie jaar na implementatie van de regeling. Kan het kabinet dit verzoek honoreren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari