Welke overbodige regels kunnen volgens jou de prullenbak in?

vrijdag 24 augustus 2012 14:02

'Door al die regels kom ik te weinig aan m'n echte werk toe.'

Je hoort het regelmatig uit de mond van leraren, verpleegsters en andere professionals in de zorg en het onderwijs.

De ChristenUnie wil zich inzetten voor een samenleving waarin mensen geen nummers zijn. Wij hebben vertrouwen in onze professionals en willen hen daarom de verantwoordelijkheid teruggeven. Wanneer de regelgeving doorslaat, worden mensen belemmerd in plaats van beschermd.

Neem een verpleegkundige die eindeloze checklists in moet vullen of met allerlei verschillende registratiesystemen werkt. Of een leerkracht van groep 1 en 2 die dagelijks uren bezig is met alle verplichte rapportages.

Ondanks de ambitie van het kabinet Rutte om de regeldruk in het onderwijs tegen te gaan, voerde het de afgelopen periode allerlei nieuwe regels in waar onderwijzers en leerlingen niet op zaten te wachten. Zoals de hoge 1040-urennorm. We moeten nu eens verder gaan dan alleen goede bedoelingen en echt iets aan regeldruk doen.

Jij kunt ons helpen!

Welke regel(s) vind jij overbodig en/of belemmerend als professional in de zorg of het onderwijs - of gewoon als burger?

Laat het ons hieronder weten. Binnenkort presenteert de ChristenUnie - mede naar aanleiding van jouw input op deze pagina - een plan van aanpak om de regeldruk te verminderen.« Terug

Reacties op 'Welke overbodige regels kunnen volgens jou de prullenbak in?'

1 2 3 4 5 Laatste pagina
Noortje
Geplaatst op: 28-08-2012 12:52 Quote
Van mij en mijn collega's wordt verwacht dat we al onze uren invoeren in een systeem en aangeven welk soort werk we hebben gedaan. Dat systeem staat dan weer los van onze urenregistratie. En zo zijn er nog één of twee schriftelijke/digitale plekken waarop we ons moeten verantwoorden (om het nog maar niet te hebben over ellenlange verslagen en plannen die vaak maar voor de helft gelezen worden). De tijd voor de client wordt zo steeds minder > slechtere zorg > langere trajecten voor de client > meer registratie. Het wordt tijd dat de client weer de meeste aandacht gaat krijgen.
G. Van der Horst
Geplaatst op: 28-08-2012 13:17 Quote
Er worden veel medische handelingen uitgevoerd om alleen maar aan de eisen van dossiervorming te voldoen.
Geef de gekwalificeerde verpleegkundige of arts de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de situatie te beoordelen en deze voorschriften al of niet toe te passen.Dus geen tests en dergelijke als er geen aanleiding of noodzaak is.
A.v.d.D.
Geplaatst op: 28-08-2012 13:29 Quote
Ik werk in de ouderenzorg waar momenteel veel gaande is omtrent kleinschalig wonen en omgevingszorg, met name bij dementerende ouderen.
In het kader van kleinschalig wonen wordt er in de huiskamer gekookt door de medewerkers, waar eerder het eten van elders werd aangeleverd. Nog steeds moet één keer per week de temperatuur van het eten worden gemeten, terwijl het van het gas op de tafel wordt gezet! Beetje overbodig.
Het lijkt dat wanneer je een diploma behaald hebt, waarin je onderwezen bent in de werking en het geven van medicijnen, je alsnog niet vertrouwd wordt: bij bijna alles wat je geeft moet iemand anders meekijken en dubbel aftekenen, dit kost kostbare tijd!!! Terwijl degenen die het dubbel af moeten tekenen, noch het medicijn kent, noch de (bij) werkingen.
Men mag ervan uitgaan dat wij het allerbeste voor hebben met onze cliënt/bewoner, dus een aftekenlijst waarop moet worden aangegeven hoevaak en wanneer iemand gedoucht is, vind ik erg overdreven.

Misschien dat niet al deze regelingen daadwerkelijk vanuit Den Haag 'moeten', maar er lijkt een cultuur te zijn ontstaan waardoor zorginstellingen alles en dan ook echt alles, gedocumenteerd willen hebben voor het geval er problemen zouden komen. Dus overal zijn formuliertjes voor gemaakt en ontwikkeld.
Peter Verboom, huisarts
Geplaatst op: 28-08-2012 13:40 Quote
Voor het landelijk electronisch patienten dossier heb ik al veel maatregelen moetten treffen (formulieren, pasjes, computer aanpassen enz). Ook nu het op landelijk niveau niet doorgaat wordt ik telkens nog met problemen hierdoor geconfronteerd. Kost veel onnodige tijd en frustratie.
Haarlemmer
Geplaatst op: 28-08-2012 13:43 Quote
Dat een belastingvoordeel na 2 jaar terug kan worden gedraaid, bijvoorbeeld een voordeel voor energiezuinigheid of hypotheek aflossing.

1..2..3.. -> WEG GELD.. 2x gebeurd met terug werkende kracht.
Wouter van der H
Geplaatst op: 28-08-2012 13:44 Quote
In de fysiotherapie worden wij als therapeut onnodig belast met regels en dossiervorming welke niets aan de kwaliteit van de zorg verbeterd. We worden gedwongen contracten te sluiten met zorgverzekeraars welke deze voorwaarden stelt. Het zou goed zijn vanuit de overheid een minimumtarief te stellen voor restitutietarieven waardoor wij niet meer gedwongen worden een contract af te sluiten wat je eigenlijk niet wilt. Soms liggen de restitutietarieven 40-50% lager. Dit is het tarief wanneer je geen contract sluit. Dit is dus geen optie. Het niet volgen van de eisen uit het contract kan nare financiële consequenties hebben waardoor we met kettingen gebonden zijn!
Annet Brandsen
Geplaatst op: 28-08-2012 13:44 Quote
Het Ciz mag wat mij betreft stoppen. Op basis van een formulier de hoeveelheid zorg inschatten zonder persoonlijk contact met de client of de aanvragende hulpverlener frustreert enorm. Bovendien moet je net geluk hebben wie van het Ciz je formulier beoordeelt. En de verschillen tussen de vestigingen zijn ook groot.
Het invullen van de formulieren vergt veel tijd en gaat ten koste van directe zorg. Het duurt tot wel 6 weken tot er een beoordeling is (spoedaanvragen voor thuisbegeleiding voor psychiatrische problematiek is niet meer mogelijk) terwijl snelle inzet van deze zorg opnameverkortend is!
De oplossing om de zorg in te laten schatten door de huisarts lijkt mij prima. Directe afstemming tussen de aanvrager en degene die beoordeelt is een groot voordeel. Ook doet de huisarts er waarschijnlijk niet 6 weken over.
Wouter van der H
Geplaatst op: 28-08-2012 13:50 Quote
In de fysiotherapie worden wij vanuit de overheid verplicht een pensioen op te bouwen bij SPF, pensioenfonds voor fysiotherapeuten. Een organisatie die het belang van voortbestaan en angst om gesaneerd te worden hoger heeft staan dan de vrijheid van de therapeut. Ik vind dat deze wet mag verdwijnen en de mensen zelf mogen kiezen wat ze met hun eigen(!) geld mogen doen. Ik zou het geld liever gebruiken voor de aflossing van mijn hypotheek.
Marieke
Geplaatst op: 28-08-2012 14:50 Quote
1e:de wachtgeldregel, introductie overbodig lijkt mij!

2e: ik werk in de zorg, ik vind het een belachelijk regel, als iemand een half medicijn nodig heeft, de andere helft vernietigd moet worden! Reden: er wordt met de vingers aan gezeten, of bij het doormiddenbreken geen vingers gebruikt worden! Kapitaalvernietiging!
Remmelt de Koning
Geplaatst op: 28-08-2012 14:59 Quote
Regels in de zorg, daar zijn er nogal wat van. Eisen van de zorgkantoren, eisen van de overheid, eisen van de organisatie zelf en wisselende eisen van het CIZ bij indicatieaanvragen.
“Wie schrijft die blijft”, dat gezegde gaat in de ouderenzorg steeds meer op. Alles moet te herleiden zijn, alle afspraken moeten beschreven staan, verschillende risicosignaleringen moeten 2x per jaar uitgevoerd worden. Het zijn allemaal opgelegde randvoorwaarden om de zorg te kunnen verlenen, waarbij de mens die zorg nodig heeft niet centraal staat. En waarbij tijd in administratie gestoken word in plaats van in het intermenselijk contact. Natuurlijk zal de zorg geëvalueerd moeten worden met de zorgvrager en kun je dit in een bepaalde vorm gieten, maar nu worden evaluatiemomenten meer ingericht aan de hand van de eisen van ‘derden’ dan dat dit gericht is op het kunnen leveren van passende zorg.
Annemieke Koezema
Geplaatst op: 28-08-2012 15:07 Quote
Wat is de meerwaarde van de Haccp regels op een huiselijke locatie van een zorginstelling voor verst.gehandicapten, denk aan stickeren/coderen van boodschappen, temperatuur voeding meten..je bent hierdoor veel tijd kwijt die we liever gebruiken voor andere zaken, wij koken voor 9 clienten en willen dit graagzo normaal mogelijk doen.
Frank Boterenbrood
Geplaatst op: 28-08-2012 15:20 Quote
Probeer gewoon voor de aardigheid eens:
- je in te schrijven bij een studie in het hoger onderwijs
- studiefinanciering aan te vragen
- je OV studentenreisproduct in je bezit te krijgen

Kost je de hele zomervakantie.
J.P.
Geplaatst op: 28-08-2012 16:15 Quote
In het basisonderwijs moet alles verantwoord en geborgd worden. Dit betekent veel papierwerk wat uiteraard iets oplevert. Tocht kan dit veel efficiënter. De laatste jaren op verschillende scholen gewerkt. Functioneringsgesprekken en bijbehorende begeleiding is er nauwelijks. Hier ligt de basis voor functioneren en het bieden van goed onderwijs. Goed functioneren met bijbehorende maatregelen maakt verantwoording overbodig.
Dee Bee
Geplaatst op: 28-08-2012 16:30 Quote
Ik ben een alleenst. moederr met een peuter. Ben erg ziek en zoek nodige hulp. Maar loop tegen de regels aan omdat de meeste zorg gericht is op oude mensen en niet op een jonge alleenst. moeder met een klein kind, de zorg weet niet eens hoe ze met mijn dochtertje om moeten gaan, omdat ze alleen oude mensen gewend zijn zorg te bieden.. Ik word door de beperkte zorg bijna gedwongen niet zelf voor mijn kindje meer te zorgen. Terwijl ik wel genoeg indicatie uren heb gekregen van het wmo, maar toch vallen er grote gaten in de zorg die ik nu van de thuishulp organisatie kijg. En niemand weet zich raad met mijn situatie, en mijn hulpvraag lijkt vreemd en onbekend te zijn. Er is totaal geen ervaring mee en ik sta continue met lege handen als ik om de nodige hulp vraag. Bijv. regelmatig krijg ik mijn kind niet op het dagverblijf want ik ben aan het wachten op mijn electrische rolstoel. Dus zit mijn meisje opgescheept thuis met een saaie zieke gehandicapte moeder. Terwijl de gemeente wel een indicatie heeft gegeven om mijn kleine meid 3 dagen in de week naar het dagverblijf te kunnen brengen. Tja, HOE breng ik haar, niemand die mij er structureel bij helpt.Maar hoe moet dat dan volgend jaar als ze elke dag op school moet zijn! Dit is 1 van de voorbeelden die ik heb.
Eelke Wiersma
Geplaatst op: 28-08-2012 17:30 Quote
OVERIJVERIGE belastingdienst. Zorgtoeslag.
10 augustus krijg ik een definitieve berekening Zorgtoeslag 2011 waaruit blijkt dat € 172,00 moet worden terugbetaald.
17 augustus krijg ik een Beschikking Zorgtoeslag met acceptgiro van € 172,00 met de mededeling dat het bedrag op 21 september op de rekening moet staan. Achterop staan een aantal betalingsregelingen.
ook 17 augustus krijg ik nog een brief waarin verschillende betalingsmogelijkheden worden voorgesteld.
Beetje veel van het goede dacht ik.
h
Geplaatst op: 28-08-2012 18:26 Quote
In het HBO krijgen docenten uren voor hun werk. Je moet zelf zien dat je het werk in die tijd af krijgt. Wat vaak niet lukt. Alles is in minuten en uren berekend. Herkansingen zijn vaak niet mee berekend. Dus een onvoldoende geven kost extra werk. De laatste jaren zijn ook het aantal contacuren drastisch afgenomen. Zo is er in jaar 3 van de opleiding waar ik werk gemiddeld 4 uur per week contacttijd. Hoe moet je daarin als docenten een student helpen om binnen 4 jaar af te studeren? Een aantal studenten heeft extra begeleiding nodig. Vaak doe je dit als docent maar in je eigen tijd, omdat je hart spreekt boven alle regels. Anders is de procedure dat de student eerst naar de decaan moet. Als er een stoornis is, moet deze gediagnosticeerd zijn. Pas dan kan de student een aantal uren per jaar extra begeleiding krijgen. En als het gaat om dyslexie: om een dyslexieverklaring te krijgen moet de student dyslexieonderzoek die veel geld kost voor de student,
A. van der Burgt, BEROEPSEER
Geplaatst op: 28-08-2012 20:31 Quote
Een heel goed initiatief van de Christen Unie! Alle politieke partijen zouden dit thema moeten aanpakken. Sinds 2006 besteedt de stichting Beroepseer aandacht aan overmatige bureaucratie op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en andere overheidsdiensten. De motie Koopmans uit 2006 (CDA) heeft niets uitgericht. Het stimuleren van marktwerking in de publieke sector heeft de controlezucht nóg verder versterkt. Schaalvergroting en kostensturing hebben in tegenstelling tot de bedoeling in de gezondheidszorg en in het onderwijs tot onheilspellende kostenTOENAME geleid. Het roer moet radicaal om. O.a. door professionals op de werkvloer weer de ruimte en het vertrouwen te geven zelf hun werk goed te organiseren op menselijke maat. De stichting Beroepseer staat voor een wereld waarin alle mensen Bekwaam, Betrouwbaar en Betrokken kunnen werken. www.beroepseer.nl.
Jo
Geplaatst op: 28-08-2012 20:51 Quote
Het didactisch groepsplan is een instrument waarmee gemeten wil worden, of ik leerlingen goed lesgeef. Hier staat in dat leerlingen onder te verdelen zijn in verschillende niveau's.
Het fijne is echter dat leerkrachten/docenten daar voor opgeleid zijn, en dat dus niet in een plannetje hoeven vast te leggen. Want elk onderwerp/vak moet opnieuw in zo'n plan. Dat kost verschrikkelijk veel tijd. Ik wil liever die tijd besteden aan het voorbereiden van een leuke les! En dat ik de les zo goed ken, dat ik kan insteken op het niveau van welke leerling dan ook... (Een metselaar hoeft toch ook niet, ieder steentje van een straks prachtige muur te verantwoorden?)

Daarnaast kan natuurlijk de discussie aangegaan worden of het wel zo goed is leerlingen onder te verdelen in niveau's? Wordt dat niet een self-fulfilling prophecy?
Marc
Geplaatst op: 28-08-2012 22:01 Quote
Dat mijn huisarts bij elk herhaalrecept een x-bedrag mag declareren voor mijn levenslange medicijngebruik. Totaal zinloos.
J.Zeeman
Geplaatst op: 28-08-2012 22:27 Quote
Ik ben 21 jaar werkzaam in de zorg en signaleer dat het de grootste hoofd-doel "zorg aan je medemens" steeds verder wegebt. Belangen gaan steeds verder op een ander vlakgebied liggen. Het mag en kan toch niet geburen dat de onze hulpbehoevende medemens een geregistreerde nummer wordt opgeslagen in het digitale systeem, gekoppeld aan gecalculeerde handelingen. Nee, dat is niet de visie van zorgen "handen vrij voor het echte werk!"
Wilma
Geplaatst op: 29-08-2012 08:23 Quote
Apothekersassisitent ,
Met de regels van de zorgverzekeraars met preferentiebeleid en goedkoopste prijs afspraken gemaakt door zorgverzekeraars met fabrikanten is het werk als apothekersassistent er niet leuker op geworden. van de 10 uur dat een apotheek open is , ben je 40 % van je werktijd bezig met uitleggen aan de klanten waarom ze niet meer doosje A maar doosje B krijgen in opdracht van de zorgverzekeraar. dan ben je daarnaast nog bezig met formulieren te verwerken in het systeem , of zelf nog te regelen van de voorschrijvend arts om bv verbandartikelen vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar . De meeste apotheken zijn op dit moment mensen aan het ontslaan terwijl de werkdruk alleen maar toe neemt. Met minder collega´s het werk doen van diegenen die `overbodig`"niet meer te bekostigen zijn " voor de werkgever.
En wat is de winst ??? volgend jaar weer een hogere eigen bijdrage , misschien nog meer medicatie welke uit het zorgpakket gaan .
Wij die verantwoordelijke bijdrage in de zorg hebben raken hierdoor minder secuur. is dit wat we willen .....?
Henriëtte van der Kuil
Geplaatst op: 29-08-2012 08:30 Quote
Weet niet of dit echt onder de overbodige regels valt, maar de manier van declareren van de ziekenhuizen (DBC) vind ik absurd.
Als ik 1 keer per jaar bij de dermatoloog en de KNO moet komen voor controle, dan moet dat net iets langer geleden zijn dan een jaar, Ja dan kunnen ze weer een nieuwe DBC openen en kassa. Heb daar een keer zo'n stampij over gemaakt en kreeg toen ook wel een afspraak net voor het 'lopende' jaar afgelopen was. Heb toen ook met zorgverzekeraar gebeld, maar zelfs daar kreeg ik het gevoel, waar maakt u zich zo druk om? Willen we de zorg nog een beetje betaalbaar houden???
Henriëtte van der Kuil
Geplaatst op: 29-08-2012 08:36 Quote
Dat de huisarts per kwartaal een bijdrage krijgt voor het feit dat ik in zijn praktijk sta ingeschreven. Absurd. Op mijn werk kunnen we ook geen declaratie sturen voor het feit dat klanten in ons klantenbestand staan.
Samantha van Breugel
Geplaatst op: 29-08-2012 12:06 Quote
We zitten nu echt vast aan de zorgminuten en indicaties. Het CIZ beslist waar je allemaal tijd voor krijgt en rekent dit wel minuut uit. Er wordt hier geen rekening meer gehouden met de client.
De zorgverleners in de thuiszorg mogen maar per onderdeel komen en moeten alles klokken. Even naar het toilet gaan of pauze houden moet dan in je eigen tijd.
Ook komen er verschillende niveaus over de vloer vanwege de indicaties wat eigenlijk allemaal tijd kost.
Daarnaast moet het zorgplan bijgehouden worden, waar een hoop tijd in zit. En als het zorgdossier dan klopt, komt er een week later weer een verschuiving in de zorg waardoor je weer helemaal overnieuw kan beginnen. Tijdsverlies en ergenis!
Frank
Geplaatst op: 29-08-2012 15:03 Quote
Citaat
Dat de huisarts per kwartaal een bijdrage krijgt voor het feit dat ik in zijn praktijk sta ingeschreven. Absurd. Op mijn werk kunnen we ook geen declaratie sturen voor het feit dat klanten in ons klantenbestand staan.


Goed punt. De huisartsen verdienen sowieso te ruim boven de Balkenende norm. Dit kan/moet echt minder!

Misschien moeten artsen juist wel 1 bedrag per patiënt krijgen en niet voor elke handeling/verrichting mogen rekenen. Er wordt nu voor elk dingetje kosten in rekening gebracht en bij het minste of geringste moet je langskomen zodat zij kunnen declareren.
1 2 3 4 5 Laatste pagina
Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari