Inbreng verslag Carola Schouten inzake Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

12-11-2012 00:00 12-11-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing

Onderwerp:               Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing

Kamerstuk:               33 407

Datum:                       12 november 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar recente berekeningen over de gevolgen van de verhuurderheffing op de (solvabiliteits)positie van corporaties. De regering schrijft in het de nota n.a.v. het nader verslag dat 2 van de 45 regio’s met solvabiliteitsproblemen te maken kunnen krijgen. Hoeveel corporaties, ook in andere regio’s, komen dan wel niet in de problemen, zo vragen genoemde leden?

Heeft de regering ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een gedifferentieerde grondslag die rekening houdt met verschillen op de regionale woningmarkten om zo ook te zorgen dat de verhuurderheffing niet ten koste gaat van investeringen in de woningvoorraad? Welke alternatieven zijn in beeld geweest?.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de argumenten om voor de heffing een huurgrens te hanteren waardoor de geliberaliseerde huursector wordt gevrijwaard van de heffing. Welke consequenties heeft een uitbreiding van de reikwijdte van de verhuurderheffing naar de geliberaliseerde sector voor het tarief van de verhuurderheffing, uitgaande van budgetneutraliteit, zowel m.b.t. artikel 7 als 10 van het wetsvoorstel, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari