Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10)

dinsdag 15 november 2016 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10)

Kamerstuk:    29 544          

Datum:           15 november 2016

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben al vele malen gedebatteerd in dit huis over de Wet werk en zekerheid, zeker ook in relatie tot het onderwijs. Er is nu een cao afgesproken. Daar zitten bepalingen in die ruimte zouden moeten bieden, maar we merken dat er nog steeds knelpunten zijn en dat scholen er niet uit komen met de huidige regels. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid van toepassing is op het bijzonder onderwijs;

overwegende dat sommige scholen in het bijzonder onderwijs grote moeite hebben om invalmeesters en -juffen in te zetten;

verzoekt de regering om een verkenner knelpunten te laten inventariseren en oplossingen te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Van 't Wout, Vermeij, Pieter Heerma en Van Weyenberg.

Zij krijgt nr. 751 (29544).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik heb geen datum in de motie opgenomen. Dat doe ik niet omdat wat mij betreft zorgvuldigheid nu voorop moet staan. Dat betekent echter niet dat we dit eindeloos kunnen laten duren. Ik vraag de minister dus ook om voor het einde van het jaar een verkenner aan te stellen en om al te bekijken hoever we komen met de inventarisatie van knelpunten en zeker ook met oplossingen.

Omdat er donderdag toch stemmingen zijn, vraag ik of deze motie al meteen bij die stemmingsronde in stemming kan worden gebracht.

De voorzitter:
Dat overleg ik even. Zijn daartegen bezwaren van de kant van de leden? Dat is niet geval. Dan is dat in principe bij dezen toegezegd, maar anderen moeten dat uitvoeren. Ik houd dus een slag om de arm.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik dank u voor uw bereidwilligheid, voorzitter, en ook mijn collega's voor de hunne. Ik vraag dit vooral omdat het voor die kinderen van belang is dat er snel een oplossing komt voor de invalmeesters en -juffen.

De voorzitter:
Er is natuurlijk altijd een belang als een van de leden zoiets wil. Tegelijkertijd proberen we te voorkomen om op donderdag een nieuwe stemmingslijst te hebben.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Dat begrijp ik, voorzitter. Ik dank u voor uw bereidwilligheid op dit punt.

De voorzitter:
We gaan het serieus proberen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november