ChristenUnie stelt vragen over invloed van porno op kinderen

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema-3332dinsdag 19 februari 2013 15:00

Kamerlid Joël Voordewind heeft samen met collega Kees van der Staaij (SGP) vragen gesteld over maatregelen die IJsland neemt om pornografie te blokkeren op internet. Voordewind wil weten of de gegevens waarop IJsland de maatregelen baseert, ook voor Nederland gelden. ,,Het is zeer verontrustend om te zien hoe schadelijk de invloed van porno op het gedrag van met name kinderen is. Door porno krijgen kinderen al vroeg een verwrongen beeld van seksualiteit. Wat de schadelijke gevolgen zijn ook in Nederland zou onderzocht moeten worden. Hopelijk is de staatssecretaris daartoe bereid.”

De Kamerleden willen weten of hoe een blokkade kan worden bewerkstelligd. Ook willen ze meer duidelijkheid over de invloed van porno en schadelijke effecten daarvan op kinderen en over het aantal kinderen dat met porno in aanraking komt.


Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie over het bericht ‘IJsland wil porno blokkeren’.

  1. Bent u bekend met het bericht 'IJsland wil porno blokkeren'?
  2. Om schadelijke effecten voor kinderen die porno zien te voorkomen, besluit de regering in Reykjavik mogelijk, om pornografie te blokkeren op internet, wat is uw reactie hierop?
  3. Hoe zit de beoogde maatregel in IJsland in elkaar? Wat is de achterliggende gedachte achter deze maatregel? Welk doel dient de blokkade? Op welke wijze kan er een blokkade worden bewerkstelligd?
  4. Bent u bereid om het onderzoek waar de regering in IJsland naar verwijst, voorzien met uw reactie, naar de Kamer te sturen? In hoeverre is dit onderzoek van toepassing op de Nederlandse situatie?
  5. Wat is er bekend over de invloed van porno op kinderen in Nederland?
  6. Wat is er bekend over de omvang van het aantal kinderen in Nederland die porno op hun mobiele telefoons bekijken?
  7. In hoeverre wordt er in Nederland bij hulpverleningsinstanties om hulp gevraagd als het gaat om de schadelijke gevolgen voor kinderen die porno te zien krijgen? In hoeverre is er op dit gebied hulpaanbod?
  8. Wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten voor kinderen die porno te zien krijgen? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar doen? Zo, ja bent u bereid dit onderzoek naar de Kamer te sturen?

 


Bron: Volkskrant 14 februari 2013

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari