ChristenUnie in verzet tegen winning van schaliegas

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie04-03-2013 14:31 04-03-2013 14:31

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken na aanleiding van proefboringen met Schaliegas. De ChristenUnie maakt zich namelijk zorgen om het methaangas dat bij deze boringen vrijkomt. ,,Methaan is een broeikasgas dat 25 keer sterker is dan CO2. Ook verschillende gemeenten maken zich inmiddels zorgen vanwege de bevingen en trillingen die optreden bij het ‘fracken’ (kraken) van de bodem", aldus Dik-Faber.

Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar de winning van schaliegas en intussen heeft het Britse bedrijf Cuadrilla toestemming gekregen om vooronderzoek te doen in de provincies Flevoland en Noord-Brabant. Dik-Faber zet echter vraagtekens bij de verwerking van dit onderzoek: “Ik vraag me af of de bezwaren van de gemeentes serieus genomen worden door Economische Zaken en of ze het eigen onderzoek ook in overweging hebben genomen nu Cuadrilla al de voorbereidingen mag treffen voor de eerste boringen.”


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over proefboringen schaliegas:

1. Kent u het bericht van Binnenlands Bestuur d.d. 1 maart 2013 dat het Britse bedrijf Cuadrilla proefboringen naar schaliegas gaat uitvoeren in Luttelgeest of Marknesse?

2. Klopt het dat Cuadrilla nu onderzoek doet naar de effecten van de boringen op beschermde diersoorten en of de bodem stevig genoeg is om een boortoren te plaatsen? Kunt u aangeven of in het vooronderzoek ook andere zaken onderzocht worden, zoals de gevolgen voor grondwater, bodemkwaliteit etc.?

3. Klopt het dat het ministerie van EZ toestemming heeft gegeven voor de proefboring, maar dat de gemeente Noordoostpolder geen vergunning heeft afgegeven omdat dit niet nodig is in het stadium van vooronderzoek? Is er vooraf contact geweest tussen ministerie en gemeente? Zo ja, heeft u de gemeente gewezen op de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas?

4. Heeft Cuadrilla inderdaad ook vooronderzoek uitgevoerd in Boxtel en Haaren in de provincie Noord-Brabant? Zijn er nog andere gemeenten waar u proefboringen verwacht door Cuadrilla of andere bedrijven, en hoe zal het ministerie de aanvraag voor deze proefboringen toetsen?

5. Is het u bekend dat tientallen gemeenten, waaronder de stad Utrecht, bezwaar hebben gemaakt tegen proefboringen binnen hun grondgebied? Respecteert u deze bezwaren van gemeenten als u verzoeken voor proefboringen ontvangt?

6. Hoe verhouden de proefboringen van Cuadrilla zich tot het onderzoek naar de risico's van schaliegaswinning, zoals die op dit moment door het ministerie van EZ worden uitgevoerd? Wanneer zijn deze onderzoeken gereed?http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/proefboringen-schaliegas-in-luttelgeest-en.8917014.lynkx

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari