ChristenUnie: sleutel afschaffing dierrechten ligt bij sector

koeien in de wei14-12-2013 10:10 14-12-2013 10:10

De sleutel voor de afschaffing van pluimvee- en varkensrechten ligt volgens de ChristenUnie bij de sectoren. De pluimvee- en varkenssector moeten kunnen aantonen dat de uitbreiding van de mestverwerking toereikend is om het mestoverschot weg te werken.

Momenteel is hierover nog te veel onzekerheid, zo blijkt uit de ex ante beleidsevaluatie mestbeleid van PBL en WUR. De ChristenUnie kan zich vinden in de conclusie die de staatssecretaris trekt uit deze evaluatie: dat het verstandig is om voorlopig de pluimvee- en varkensrechten in stand te houden. Bij de evaluatie van het mestbeleid in 2016 kan dan worden bekeken of de rechten alsnog kunnen worden afgeschaft. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Het is nu aan de pluimvee- en varkenssector om te bewijzen dat de mestverwerkingscapaciteit over enkele jaren wel voldoende is en de dierrechten er dan af kunnen.” Hierbij dient de sector rekening te houden met de aanscherpte normen, waardoor de afzetmogelijkheid voor mest kleiner is geworden. 

De ChristenUnie is blij dat er geen dierrechten worden geïntroduceerd in de melkveehouderij. Dik-Faber: “Voor deze sector ligt er wel een belangrijke uitdaging om te zorgen dat de sector grondgebonden blijft en toename van de mestproductie wordt opgevangen door verwerving van extra grond of extra mestverwerking”. 

De ChristenUnie vindt daarnaast dat overheid niet moet stilzitten. Dik-Faber: “De staatssecretaris moet nu echt met de provincies en gemeenten om de tafel om te zorgen dat er snel locaties komen waar mestverwerking kan plaatsvinden. De trage vergunningverlening is en blijft een probleem.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari