ChristenUnie: Sluiting kerken Indonesië onacceptabel

Indonesie26-04-2006 18:44 26-04-2006 18:44

De ChristenUnie vraagt minister Bot van Buitenlandse zaken om opheldering over de massale sluiting van kerken in Indonesië. “Dit is een duidelijk teken van beperking van de godsdienstvrijheid”, aldus Tineke Huizinga Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. 

De schriftelijke vragen van Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan minister Bot van Buitenlandse Zaken luiden als volgt:
  1. Kent u het bericht dat in Indonesië eind vorige maand een decreet in werking is getreden dat het beleggen van kerkdiensten in publieke gebouwen verbiedt en het voor christenen nog moeilijker maakt om een vergunning te krijgen voor het bouwen van kerken?[1]
  2. Bent u met ons van mening dat dit decreet een inperking van de vrijheid van godsdienst betekent en daarmee in strijd is met de Indonesische grondwet en internationale mensenrechtenverdragen?
  3. Bent u bereid bij de Indonesische autoriteiten aandacht te vragen voor de inperking van de godsdienstvrijheid? Op welke manier bent u bereid dat te doen? Bent u tevens bereid aan te dringen op intrekking van dit decreet?
  4. Hoe beoordeelt u dit decreet in relatie tot de positie van christenen in Indonesië? Bent u van mening dat er sprake is van een verslechtering van de positie van christenen in Indonesië?
[1] ‘Tienduizend kerken in onzekerheid. Indonesische christenen luiden in Nederland de noodklok”, Nederland Dagblad, 26 april 2006.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari