Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Aldel (AO d.d. 22/01)

donderdag 23 januari 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met minsiter Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Aldel (AO d.d. 22/01)

Kamerstuk:    32 637

Datum:            23 januari 2014

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben gisteren een debat gehad waarin de minister heeft aangegeven dat hij nogmaals in gesprek zal gaan om te kijken naar de mogelijkheden van onder andere het Living Lab-plan, dat vanuit de regio Groningen is ingediend. De heer Van Dekken zal op dat punt straks een motie indienen. Ook mijn naam staat daaronder.

Daarnaast: de problematiek in de noordelijke provincies is sowieso groter. Dat geldt dus ook voor Groningen, en specifiek voor de regio Eemsdelta. Er zullen nog wel wat meer uitdagingen, om het zo maar te noemen, op hen afkomen. Daarom is mijn fractie van mening dat we breder moeten kijken naar het behoud van werkgelegenheid in die regio. Ik dien daartoe de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid onder meer in de noordelijke provincies fors is gestegen in 2013;

overwegende dat de industrie in de regio Eemsdelta onder zware druk staat en dat dit grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland;

overwegende dat het Rijk regiospecifiek beleid hanteert om werkgelegenheid te creëren in verschillende regio's in Nederland;

verzoekt de regering, een visie te ontwikkelen voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken, met bijzondere aandacht voor de industriesector,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111 (32637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari