Chronisch zieken en gehandicapten

topbannerzorgboekmaandag 03 februari 2014 16:19

De afgelopen dagen kregen we diverse vragen over een wetsvoorstel dat recent is aangenomen, gesteund door de ChristenUnie. Hieronder leggen we graag uit wat onze overwegingen waren om de nieuwe wet toch te steunen.

Samenvatting

De ChristenUnie heeft ingestemd met de bezuiniging op de algemene tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten omdat uit de praktijk blijkt dat de compensatie voor extra kosten met de huidige regelingen bij de verkeerde mensen terecht komt. Veel mensen die recht hebben op geld krijgen het niet en veel mensen die het extra geld niet nodig hebben ontvangen het wel. Daarom moest het systeem aangepast worden. De nieuwe regelingen zorgen voor een bezuiniging omdat het geld niet langer bij de verkeerde mensen belandt.

In de oorspronkelijke plannen van het kabinet zou de fiscale aftrek voor chronisch zieken ook vervallen. Hier was de ChristenUnie het niet mee eens. Als de aftrek zou verdwijnen, zouden veel chronisch zieken en gehandicapten hun huur en zorgtoeslag niet meer krijgen. Ook stond in de oude regeling dat gemeenten alleen via de bijstand chronisch zieken en gehandicapten konden compenseren. Dit kon ook met behulp van de ChristenUnie worden aangepast. Het is nu ook mogelijk om via de Wmo te compenseren. Hierdoor kunnen chronisch zieken en gehandicapten die een inkomen hebben boven bijstandsniveau ook worden gecompenseerd. Er gaat 268 miljoen naar gemeenten om mensen bij te staan als ze extra kosten in hun leven hebben omdat ze chronisch ziek zijn of gehandicapt. Gemeenten gaan hard aan de slag om een gerichte regeling uit te werken.


De ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij in hun dagelijks leven ervaren. Toch werd er ingestemd met de bezuiniging op de algemene tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten omdat blijkt dat de huidige regelingen voor de compensatie voor de extra kosten in de praktijk niet goed uitpakken. Veel mensen die recht hebben op geld krijgen het niet en veel mensen die het extra geld niet nodig hebben ontvangen het wel. De regelingen die daarvoor in de plaats zijn gekomen zorgen voor een bezuiniging omdat het geld niet langer bij de verkeerde mensen terecht komt.

Oorspronkelijke plannen
Volgens de oorspronkelijke plannen van het huidige kabinet zouden er in 2014 een aantal wetten vervallen. Dat gaat om de volgende wetten: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).
Vanaf 2017 zou het gemeentefonds hiervoor in de plaats 706 miljoen euro extra krijgen. Gemeenten kunnen met dat extra geld maatwerk bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen.

Kritiek
Chronisch zieken en gehandicapten hebben over deze plannen kritiek geuit. Allereerst zou hun inkomenspositie er op achteruit gaan. Daarnaast zouden de  extra kosten die samenhangen met de gezondheidsproblemen waarmee ze te maken hebben niet gericht worden gecompenseerd.
Ook is het gemeentefonds, en met name de bijstand, niet in het bijzonder gericht op chronisch zieken en gehandicapten. De ChristenUnie stond onder andere om deze laatste reden kritisch tegenover de kabinetsplannen.

Begrotingsakkoord 2014
In het begrotingsakkoord 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. In het nieuwe voorstel blijft de landelijke fiscale regeling voor het grootste deel overeind. Daarmee kunnen chronisch zieken en gehandicapten specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. Met deze regeling is 438 miljoen euro gemoeid. Voor de ChristenUnie is dit belangrijk, omdat door het mislopen van de aftrek veel mensen hun huurtoeslag zouden kwijtraken en daarmee onbedoeld extra hard getroffen worden door de hervorming.

Lees hier meer over onze standpunten rondom dit thema

« Terug

Reacties op 'Chronisch zieken en gehandicapten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari