Europarlementariër Peter van Dalen presenteert uniek rapport godsdienstvrijheid

059woensdag 12 februari 2014 20:41

Peter van Dalen presenteerde vandaag het eerste jaarrapport over godsdienstvrijheid in de wereld van zijn werkgroep in het Europees Parlement. Dit gebeurde in een bomvolle vergaderzaal waar ook de Amerikaanse Commissie voor Godsdienstvrijheid haar jaarrapport presenteerde. Van Dalen: "Dit is geen mooie, maar een verdrietige dag. Verdrietig omdat vandaag, op dit moment, miljoenen mensen vanwege hun geloof worden gepest, gediscrimineerd, vervolgd, ja zelfs gedood. Ik hoop dat onze aanbevelingen iets kunnen bijdragen aan een verbetering voor al deze mensen."

De vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging, een internationaal erkend mensenrecht, staat in toenemende mate onder druk. Van Dalen: "recente onderzoeken tonen aan dat in steeds meer landen mensen om hun geloof worden vervolgd. Slachtoffer zijn mensen van veel verschillende godsdiensten, maar de vervolging is helaas het meest ernstig en het meest wijdverspreid als het gaat om christenen. Denk aan landen als Pakistan, Nigeria, Egypte en Iran, waar bijna elke dag bloedige aanslagen worden gepleegd op kerken, scholen en huizen van christenen."
Het jaarrapport signaleert niet alleen gevallen van vervolging, het doet ook concrete aanbevelingen. Er zijn aanbevelingen voor actie inzake vijftien landen waarin de vervolging het ergst is. Zo wordt opgeroepen de financiële hulp aan Egypte aan mensenrechten voorwaarden te koppelen; in het vrijhandelsakkoord tussen de EU en India dat momenteel wordt onderhandeld, moet een mensenrechtenhoofdstuk worden opgenomen; en Pakistan moet de aanzet tot haat tegen religieuze minderheden uit door de EU gesubsidieerde schoolboeken schrappen. En de blasfemiewetgeving, waarvan onder andere Asia Bibi slachtoffer is, moet zo snel mogelijk verdwijnen. 
Het rapport doet ook aanbevelingen aan de EU en haar lidstaten. Zo wordt de Europese Dienst voor Extern Optreden geadviseerd een directoraat op te zetten voor vraagstukken rondom godsdienstvrijheid en wordt de Dienst ook opgeroepen nauwer samen te werken met religieuze organisaties die zich inzetten voor verzoening.
Peter van Dalen is co-voorzitter en medeoprichter, samen met Europarlementariër Dennis de Jong (SP) van de werkgroep godsdienstvrijheid in het Europees Parlement. Deze werkgroep, met leden uit alle politieke fracties, heeft als doel om godsdienstvrijheid in de wereld te bevorderen. Ze organiseert daarvoor bijeenkomsten met vervolgden, schrijft rapporten en parlementaire resoluties en onderhandelt met de Europese Dienst voor Extern Optreden over het geven van een prominente plaats aan godsdienstvrijheid binnen het Europese buitenlands beleid. 
Het rapport is te vinden op de website van de werkgroep godsdienstvrijheid: http://www.religiousfreedom.eu/

« Terug

Reacties op 'Europarlementariër Peter van Dalen presenteert uniek rapport godsdienstvrijheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari