ChristenUnie stemt in met Participatiewet

20110524-Carola-Schouten-in-Kamer-1woensdag 19 februari 2014 13:35

“Op welke wijze kunnen wij er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten?” Dat is de vraag waarmee Carola Schouten haar bijdrage begon tijdens het debat over de invoering van de Participatiewet. Schouten: “Ons ideaal is een samenleving waarin plek is voor iedereen, ook op de werkvloer. Het is belangrijk om per individu te bekijken wat daarvoor nodig is.”

De Participatiewet bevat een grote wijziging voor de mensen met een arbeidsbeperking. Schouten: “De Participatiewet zal een grote verandering betekenen voor mensen met een arbeidsbeperking en ook voor de gemeenten. Een verandering die een succes kan worden als niet alleen de overheden, maar juist de hele samenleving erkent dat ieder mens talenten heeft. Dat vraagt wat van ons allemaal.”

De Participatiewet is een grote verandering voor de mensen die het betreft. Schouten begrijpt dat dit onrust veroorzaakt. Schouten: ,,Die onrust voel ik zelf ook. Maar de basis is goed. De ChristenUnie staat volledig achter de gedachte van de Participatiewet om de begeleiding van de mensen met een arbeidsbeperking onder te brengen bij de gemeenten in plaats van te putten uit verschillende regelingen. Hoe vaak is er niet geprobeerd deze mensen van de ene naar de andere regeling over te hevelen? Nu komt er één duidelijke regeling.”

Twijfels

Maar dat er ook grote twijfels waren bij de ChristenUnie over het wetsvoorstel, mag bekend zijn volgens Schouten. ,,Laat ik eerst beginnen te zeggen dat de Participatiewet al een hele verbetering betekende ten opzichte van de Wet Werken naar Vermogen. En in het sociaal akkoord zijn eveneens een aantal afspraken gemaakt die wat ons betreft een verbetering zijn.”

In het sociaal akkoord werd echter ook de ongelukkige keuze gemaakt om de huidige Wajongers met arbeidsvermogen over te hevelen naar de bijstand. De partner- en vermogenstoets zouden dan ook voor hen gelden. Schouten: ,,Wajongers, die vaak een aangepast huis hebben, zouden dan eerst hun eigen huis moeten ‘opeten’. Ook zouden zij spaargeld, dat bijvoorbeeld ouders speciaal opzij hebben gelegd voor later, moeten opmaken. Pas dan zouden zij weer in aanmerking komen voor een uitkering. Dit was zo verstrekkend en ingrijpend voor de groep Wajongers, dat wij alles op alles hebben gezet om dit voorkomen. En ik ben blij dat dit uiteindelijk ook gelukt is.” 

Aanpassingen

Daarnaast mist de ChristenUnie in het huidige voorstel een regeling over het lonend maken van werk wat mensen met een medische urenbeperking uitvoeren. Schouten: ,,Omdat zij maar een beperkt aantal uren per week kunnen werken, is hun eigen inkomen lager dan de bijstandsnorm. Het inkomen wordt dan wel aangevuld tot de bijstandsnorm, maar als het dan lukt om iets meer te gaan werken ga je er op inkomen niet op vooruit. De aanvulling wordt immers alleen kleiner.” Daarom diende Schouten samen met Van Weyenberg (D66) een voorstel in om dat aan te passen zodat wanneer er meer wordt gewerkt er ook meer inkomen tegenover staat.

De ChristenUnie diende samen met D66 ook een voorstel in over het opnemen van een studieregeling in de Participatiewet. In het huidige voorstel ontbreekt zo’n regeling. ,,Voor de ChristenUnie zijn goede studiemogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking essentieel”, aldus het Kamerlid.

Tot slot benadrukte Schouten het belang dat er in de verdeling van de financiële middelen aan gemeenten rekening wordt gehouden met de regionale verschillen.
,, Er zijn regio’s waarin relatief meer mensen met een arbeidsbeperking zijn, die een grotere werkloosheid hebben of waar er andere omstandigheden meespelen die een nadelig effect hebben op de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking en de kosten van gemeenten. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er in de verdeling van de financiële middelen aan gemeenten rekening wordt gehouden met de regionale verschillen.”

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stemt in met Participatiewet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari