Inbreng Carola Schouten tbv Wijziging Algemene nabestaandenwet en Wet uitk. burgerslacht. 1940-1945

donderdag 20 februari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van een wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgerslachtoffers 1940-1945

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet

Kamerstuk:    33 855

Datum:            20 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden willen graag enkele vragen ter verduidelijking aan de regering stellen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of de SVB de betrokken reeds heeft geïnformeerd over de verkeerde vaststelling van de hoogte van de Anw-uitkering, omdat er geen rekening werd gehouden met het inkomensonafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting. Kan de regering toelichten hoe de betrokkenen verder geïnformeerd gaan worden over de wijzigingen die uit dit wetsvoorstel voortvloeien, zo willen deze leden weten.

Artikelsgewijs

Artikel III

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering nader kan toelichten waarom de verduidelijking in de Werkloosheidswet nodig is. Om welke misverstanden gaat het, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari