Extra geld voor passend onderwijs

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema_610-3442dinsdag 25 februari 2014 13:26

De ChristenUnie heeft gezorgd voor structureel 29 miljoen euro extra voor passend onderwijs. Een gedeelte van dit budget (4,6 miljoen) wordt gebruikt om de negatieve verevening, die vooral krimpregio's raakt, te verzachten. Doordat het budget voor passend onderwijs wordt herverdeeld over het land krijgen sommige regio's minder budget dan in het verleden is vastgesteld. Joel Voordewind, woordvoerder onderwijs: ,,Hierdoor zouden regio's in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland extra geraakt worden. Met ontslag van personeel en minder begeleiding van zorgleerlingen als gevolg. Door de extra middelen kan de afbouw (herverdeling) geleidelijker gaan dan gepland."

Nieuw stelsel
Na de zomervakantie gaat het nieuwe stelsel van passend onderwijs in. De individuele 'rugzakjes' worden afgeschaft. Het zorgbudget wordt in het nieuwe stelsel via regionale samenwerkingsverbanden uitgekeerd aan scholen. ,,Bij de invoering van passend onderwijs moeten we een valse start voorkomen. De herverdeling, de negatieve verevening, van het
budget betekent een forse ombuiging in sommige regio's. Zij moeten binnen enkele jaren miljoenen euro's inleveren ten behoeve van andere regio's. De ChristenUnie voorziet problemen in deze afbouw bij sommige samenwerkingsverbanden, omdat er een herverdeling plaatsvindt de komende jaren. Het is belangrijk om deze herverdeling soepel te laten verlopen in kwetsbare krimregio's en dus dit geleidelijk aan te doen met een zachte landing", aldus Voordewind. Voorstel is om de afbouwpercentages voor het schooljaar 2016/17 (van 90 naar 95) en het schooljaar 2017/2018 (van 75 naar 80) aan te passen, zodat  de afbouw over deze periode wordt verzacht.

De Rekenkamer noemde deze zomer de krimp van leerlingaantallen als een grote risicofactor bij de invoering van passend onderwijs. In veel regio's wordt verevend op basis van het aantal cluster 4-leerlingen (met name leerlingen met gedragsproblematiek), maar dreigt cluster 3, kinderen met een handicap, de dupe te worden van de ombuiging.

Terugdraaien bezuinigingen
In het Herfstakkoord zorgde de ChristenUnie samen met D66 en de SGP voor het terugdraaien van de structurele bezuiniging van 50 miljoen op passend onderwijs. De bezuiniging op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is hierdoor van de baan. Hiermee wordt de aangenomen motie Voordewind-Ypma (CU/PvdA), uitgevoerd. Door de inzet van het overige deel van dit bedrag (29 miljoen) voor passend onderwijs in krimpregio's, kunnen ook ongewenste gevolgen voor zorgleerlingen in deze regio's worden opgevangen.

De ChristenUnie zorgde samen met D66 en GroenLinks eerder bij het Lenteakkoord voor het schrappen van een bezuiniging van 300 miljoen euro op zorgleerlingen.

« Terug

Reacties op 'Extra geld voor passend onderwijs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari