Schriftelijke vragen Carola Schouten dat UWV geen toestemming geeft voor vrijwilligerswerk

donderdag 06 maart 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Onderwerp:   De berichten dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geen toestemming geeft voor vrijwilligerswerk

Kamerstuk:    2014Z04151

Datum:            6 maart 2014

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de berichten ‘UWV dwarsboomt vrijwilligerswerk’ 1) en ‘Vrijwilligerswerk niet ten koste van banen? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het waardevol is als mensen met een uitkering via vrijwilligerswerk een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en zo tevens hun kansen op werk vergroten? Deelt u tevens de mening het verrichten van vrijwilligerswerk door mensen met een uitkering niet onnodig belemmerd moet worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Klopt de berichtgeving 2) dat u het voornemen heeft om de regels over het vrijwilligerswerk die het UWV hanteert aan te passen? Mocht de berichtgeving niet kloppen, waarom bent u dan niet bereid om de regels te verruimen?

Vraag 4

Kunt u al concreet aangeven op welke wijze u de regels van het UWV over het verrichten van vrijwilligerswerk door mensen met een uitkering wilt wijzigen en per wanneer deze aanpassingen in zullen gaan? Zo nee, wanneer bent u dan bereid om de Kamer hier nader over te informeren?

1) De Telegraaf, 3 maart 2014: ‘UWV dwarsboomt vrijwilligerswerk’

2) De Telegraaf, 4 maart 2014: ‘Vrijwilligerswerk niet ten koste van banen’

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Pieter Heerma (CDA), ingezonden 6 maart 2014 (vraagnummer 2014Z04145)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari