Inbreng verslag Carola Schouten ten behoeve van de Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

donderdag 24 april 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van een Wijziging van de Telecommunicatiewet

Onderwerp:   Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Kamerstuk:    33 902

Datum:            24 april 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a).

3. Uitzondering voor cookies met geringe privacygevolgen

De leden van de fractie van de ChristenUnie erkennen dat het nodig is om de gebruiksvriendelijkheid een belangrijk doel van de wet moet zijn. Tegelijkertijd wordt met het voorstel de term “geen of geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer” geïntroduceerd. De regering wijst op de mogelijkheid om via beleidsregels nader invulling te geven. Genoemde leden vragen de regering of voor de gebruiker niet juist meer onduidelijkheid zal ontstaan, aangezien deze beleidsregels vooral in de uitvoering van de wet door de ACM zullen worden gehanteerd? Wat wordt bedoeld met “geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer”? Zijn internetgebruikers wel voldoende geïnformeerd over aantasting van hun privacy, wanneer “geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer” optreden, aangezien zij daar niet expliciet toestemming voor geven?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari