Inbreng Carola Schouten ten behoeve van de Toezegging richtinggevende brief novelle Witteveenkader

donderdag 17 april 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Toezegging richtinggevende brief novelle Witteveenkader

Onderwerp:   Toezegging richtinggevende brief novelle Witteveenkader

Kamerstuk:    33 847

Datum:            17 april 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de richtinggevende brief over de novelle Witteveenkader. Zij hebben hierbij een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie kunnen zich vinden in het voorstel om voor pensioenfondsen die een nettolijfrente aanbieden in de wet vast te leggen dat moet worden uitgegaan van een gescheiden administratie. Zij lezen dat het kabinet daarnaast voor pensioenfondsen aanvullende producteisen wil stellen aan de nettolijfrente om het risico op vermenging van belaste en onbelaste geldstromen (kruissubsidiëring) te minimaliseren. Deze leden lezen dat bij deze producteisen wordt gedacht aan een nettolijfrente die verplicht wordt aangeboden in de vorm van een zuivere defined contribution regeling zonder rendementsgarantie (DC-regeling). Wat zijn hiervan de consequenties voor een verzekerde ten opzichte van de defined benefit-regeling? Hoe verhouden zich deze eisen tot de eisen die aan banken en verzekeraars worden gesteld? Deze leden vragen het kabinet of met deze verplichting de keuzevrijheid van consumenten niet wordt ingeperkt. Kunnen consumenten straks tegen even goede voorwaarden terecht bij hun eigen pensioenfonds als bij banken en verzekeraars? Zijn er nog andere producteisen die het kabinet overweegt?

De leden van de ChristenUnie-fractie vernemen verder uit de brief dat het kabinet inzet op een forfaitaire benadering om het genoten box 3-voordeel terug te nemen indien de nettolijfrente voor andere doeleinden wordt opgenomen dan de oude dag. Zij vragen het kabinet met een aantal rekenvoorbeelden de effecten van deze forfaitaire benadering toe te lichten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari