Voordewind: ‘Oplossing nodig voor dure jeugdzorg’

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema_610-3442vrijdag 02 mei 2014 13:13

Er moet een oplossing komen voor gemeenten met jeugdzorg-instellingen die kinderen en jongeren uit het hele land helpen. Dat vindt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Hij heeft met Kamervragen aandacht gevraagd voor de situatie in de regio Zuid-Oost Utrecht. De gemeenten daar dreigen de rekening niet te kunnen betalen, als ze vanaf 2015 de jeugdzorg moeten gaan regelen.

In de regio Zuid-Oost Utrecht staan veel jeugdzorg-instellingen, waar jongeren uit het hele land worden ondergebracht. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en moeten zij dus ook de rekening van die jeugdzorginstellingen betalen. Het geld vanuit het rijk wordt echter verdeeld op grond van het gemiddeld aantal kinderen dat in de gemeenten woont. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met gemeenten, die de rekening moeten betalen van instellingen die kinderen vanuit het hele land helpen. Voordewind wil dat de minister met de betrokken gemeenten om tafel gaat.    

Lees hieronder de gestelde vragen:
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brandbrief van de regio Zuid-Oost Utrecht over de inkoop van jeugdzorg.

1. Kent u de berichten ‘Voor regio Zuid-Oost Utrecht is jeugdzorg te duur’[i] en ‘Brandbrief: jeugdzorg komt 15 miljoen euro te kort.’[ii]?

2. Kent u de brief ‘Risico Transitie Jeugdzorg’ die de gemeente Zeist, mede namens de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede op 24 april 2014 aan u heeft gestuurd? Kan u de Kamer daar zo snel mogelijk een afschrift van sturen?

3. Wat vindt u van de zorgen van de betrokken gemeenten?

4. De gemeenten geven aan dat zij veel extra kosten verwachten vanwege de aanwezigheid van een groot aantal instellingen in hun regio, dat intermurale jeugzorg levert voor jeugdigen onder voogdij van een gecertificeerde instelling. U heeft eerder toegezegd met de instellingen en gemeenten in overleg te treden om het probleem van hoge kosten vanwege het woonplaatsbeginsel met hen op te lossen. Wat is daarvan de stand van zaken?

5. Zijn de gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht door u bij het hiervoor genoemde overleg betrokken? Hoe worden gemeenten, zoals die in regio Zuid-Oost Utrecht, door u van het hiervoor genoemde overleg en de mogelijke uitkomsten daarvan op de hoogte gehouden?

6. Bent u het met de gemeenten eens dat het thans bekende budget voor de regio ‘in grote mate onvoldoende’ is? Hoe beoordeelt u het tekort van 35% dat de gemeente zelf noemen?

7. De gemeenten geven aan op dit moment niet tot zinvolle afspraken met zorgaanbieders te kunnen komen en vragen om verstrekking van een herziene budgetindicatie. In hoeverre kan u deze gemeenten tegemoetkomen in de meicirculaire?

8. Is de transitieautoriteit bekend met bovenstaande problemen en wat zal de autoriteit doen om deze problemen op te lossen? 

9. Van welke gemeenten en regio’s is u bekend dat zij net als de regio Zuid-Oost Utrecht tegen budgettaire problemen aanlopen vanwege de aanwezigheid van een groot aantal specifieke jeugdzorginstellingen binnen de gemeentegrenzen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari