Dik-Faber: ‘Zorgverzekeraars mogen geen ‘trucjes’ gebruiken tegen consument’

Carla-op-werkbezoek-DeWonnevrijdag 02 mei 2014 13:22

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is geschrokken van een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, waaruit blijkt dat zorgverzekeraars ‘trucjes’ gebruiken om consumenten naar bepaalde polissen te leiden. Ze heeft daarom opheldering gevraagd aan minister Schippers.

Dik-Faber wil verder dat de minister gaat onderzoeken of acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen door verzekeraars worden misbruikt bij de basisverzekering. ‘Het mag natuurlijk niet zo zijn dat via de aanvullende verzekering gestuurd wordt op toelating tot de basisverzekering.’

Dik-Faber zou graag zien dat de minister de zorgverzekeraars dwingt om te registreren hoeveel aanvullende verzekeringen jaarlijks worden afgewezen. ‘Daar zijn nu te weinig cijfers over.’

Lees hieronder alle gestelde vragen:
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sturend gedrag van zorgverzekeraars.

1. Heeft u kennis genomen van het rapport ‘Verdiepend onderzoek Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars’ en de begeleidende brief aan uw adres van de Nederlandse Zorg Autoriteit?

2. Wat vindt u van het rapport en de begeleidende brief van de NZA?

3. Wat vindt u ervan dat sommige zorgverzekeraars de transparantie van het aanbod bewust vertroebelen? Bent u het eens met de conclusie van de NZA dat hierdoor de transparantie en solidariteit van het stelsel onder druk staan?

4. Bent u het eens met de constatering van de NZA dat de (praktische) drempels die sommige verzekeraars opwerpen voor de toegang tot de basisverzekering ‘juridisch toelaatbaar’ zijn? En zo ja, geeft dat u aanleiding om het juridisch kader rond de in het rapport genoemde sturingsmethodes aan te scherpen?

5. Heeft u zicht op de omvang van de praktijk dat de aanvullende verzekering wordt ingezet als sturingselement om de instroom in de basisverzekering te beïnvloeden?

6. Bent u bereid de NZA te vragen nader onderzoek te doen naar de relatie tussen acceptatievoorwaarden voor de aanvullende verzekering en de (feitelijke) toegankelijkheid van de basisverzekering? Bent u bereid daar ook bij te laten betrekken wat de invloed is van acceptatievoorwaarden voor de aanvullende verzekering op de (feitelijke) mogelijkheid voor consumenten om van verzekeraar te wisselen?

7. Wat vindt u van de opmerking van de NZA dat de meeste verzekeraars het aantal weigeringen van aanvullende verzekeringen niet bijhouden? Bent u bereid zorgverzekeraars te verplichten hierover informatie bij te houden en te delen?

8. Wanneer verwacht u dat de NZA duidelijkheid heeft over de vraag of zij binnen de huidige regelgeving een verplichte uniforme inschrijfwijze voor zorgverzekeringen kan afdwingen? Bent u bereid de NZA indien nodig extra bevoegdheden te geven om een uniforme wijze van inschrijving afdwingbaar te maken? Overweegt u ook andere maatregelen om hiertoe te komen? Zo ja, welke?

9. Kunt u een verder overzicht geven van de maatregelen die u van plan bent te nemen naar aanleiding van het hiervoor genoemde rapport van de NZA?

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari