Strijd tegen mensenhandel: tien actiepunten tegen gedwongen prostitutie

Weaze-Frits-Rijpma-APR_7804woensdag 21 mei 2014 10:51

In Europa zijn volgens een recente schatting van de VN 140.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel met seksuele uitbuiting tot gevolg. Elk jaar komen daar tienduizenden nieuwe - voornamelijk vrouwelijke - slachtoffers bij.

Als er ergens binnen de Europese Unie sprake van een grensoverschrijdend probleem dan is het wel bij deze vorm van modern slavernij. En als er ergens een gebied is waar meer Europese samenwerking nodig is, dan is dat in de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Met de Europese richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van de slachtoffers is een eerste begin gemaakt met die Europese aanpak. Maar die strijd dient veel intensiever te worden gevoerd.

ChristenUnie en SGP maken zich ook in Europa sterk voor het beschermen van vrouwen in kwetsbare situaties. We geloven dat God ieder mens vrijheid en waardigheid geeft. Dat staat haaks op een praktijk waarin vrouwen als handelswaar worden beschouwd en waarin het aantal slachtoffers van seksuele exploitatie steeds verder toeneemt. Daarom zijn we zeer gemotiveerd om de komende vijf jaar een prioriteit te maken van de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie.
 
Wij gaan ons inzetten voor betere hulpverlening, preventie, hardere aanpak van mensenhandelaren en pooiers, goede nazorg voor slachtoffers, ook in hun land van herkomst, betere coördinatie en samenwerking tussen justitie en politie van de betrokken landen.
 
Concreet doen we tien voorstellen in de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie:

Preventie

 1. Alle lidstaten moeten sekstoerisme binnen en buiten Europa ontmoedigen. Via voorlichtingscampagnes worden potentiele slachtoffers en omstanders geïnformeerd over het gevaar van gedwongen prostitutie en aangemoedigd signalen van mensenhandel te melden.

 2. Veel prostituees komen uit kwetsbare gemeenschappen in Oost-Europa. Investeringen in kwetsbare groepen zoals de Roma-gemeenschap krijgen een veel hogere prioriteit. Alleen al voor de Roemeense Roma-gemeenschap zijn EU-fondsen beschikbaar ter hoogte van een miljard euro waarbij de Roemeense overheid er niet in slaagt om dat ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de Roma’s. De EU moet lidstaten alsRoemenië daarbij assisteren en toezien dat de fondsen ten goede komen aan onderwijs, huisvesting en werk voor kwetsbare groepen. Bovendien moeten de fondsen ook beter toegankelijk worden voor de vele, vaak kleinschalige hulpprojecten die door particulieren uit Roemenië zelf, maar ook Nederland en andere Europese landen, zijn opgezet.

 3. Sommige hulpverleners schatten in dat verreweg de meeste prostituees uit een land als Bulgarije hun werk in een land als Nederland gedwongen zijn begonnen. Lidstaten krijgen daarom de vrijheid om bilateraal af te spreken om met betrekking tot prostitutie het vrije verkeer van werknemers in te perken. Concreet kan een bestemmingsland als Nederland met bronlanden als Bulgarije, Roemenië en Hongarije afspreken dat, gezien de omvang van dwang en uitbuiting, vrouwen uit deze landen voor een bepaalde periode geen vergunningen krijgen om in de prostitutie te werken.

 4. Lidstaten die prostitutie hebben gelegaliseerd harmoniseren hun drempels tegen gedwongen prostitutie, met de hoogste drempels als uitgangspunt. Te denken valt aan een taaleis, verklaring van vrijwilligheid, verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar, hoogte van straffen.
   
  Hulpverlening

 5. Lidstaten worden verplicht uitstapprogramma’s beschikbaar te stellen aan vrouwen die willen stoppen met prostitutie.

 6. Bestemmingslanden (zoals Nederland en Duitsland) worden verantwoordelijk om samen met bronlanden (als Bulgarije en Roemenië) hulpverlenings- en reïntegratie-projecten voor slachtoffers in hun land van herkomst op te zetten.

 7. Landen die het Scandinavisch model (dat het kopen van seks strafbaar stelt) niet hebben geïntroduceerd stellen in ieder geval de klanten strafbaar die weten of kunnen weten dat ze gebruik maken van de diensten van een slachtoffer van mensenhandel.

  Repressie

 8. Inwoners van EU-lidstaten die zich buiten hun eigen land bezondigen aan misbruik van prostituees en minderjarigen moeten ook in hun eigen land strafbaar worden gesteld.

 9. Er komen fondsen beschikbaar voor bronlanden waarmee de samenwerking tussen politie en justitie in verschillende landen verder kan worden verbeterd.

 10. Er komt meer vrijheid om binnen het Schengengebied mobiele grenscontroles uit te voeren, teneinde mensenhandel van Oost-Europese vrouwen naar West- en Zuid-Europa beter te kunnen bestrijden.

« Terug

Reacties op 'Strijd tegen mensenhandel: tien actiepunten tegen gedwongen prostitutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari