Dik-Faber: ‘Mensen moeten hun zorgnota kunnen checken’

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnievrijdag 23 mei 2014 17:09

‘Zorgnota’s moeten snel begrijpelijker worden en mensen moeten onderliggende informatie kunnen opvragen om hun rekening te kunnen controleren.’ Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.

Ze heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister om opheldering te krijgen. ‘Heel veel burgers klagen erover dat ze hun zorgnota niet kunnen checken, omdat zorgverzekeraars onvoldoende informatie geven.’

Hieronder de schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgverzekeraars die hun verzekerden geen inzicht willen (helpen) bieden in de opbouw van hun zorgnota en de onduidelijkheid bij verzekerden over het juiste loket voor klachten daarover.

1.    Bent u ermee bekend dat het nog altijd voorkomt dat verzekerden van zorgverzekeraars geen inzage krijgen in de onderliggende verrichtingen en diagnose die tot hun zorgnota leiden, waardoor zij niet kunnen controleren of hun zorgnota juist is?

2.    Hoe verhoudt zich dat tot de door u bij het Algemeen Overleg van dd. 26 maart 2014 aangekondigde inspanningen om de zorgnota per juni 2014 begrijpelijker en gedetailleerder te maken? Moet daaronder ook worden verstaan dat verzekerden toegang hebben tot de geregistreerde verrichtingen en diagnose als zij vermoeden dat hun zorgnota onjuist is? Zo nee, wanneer wordt dat wel mogelijk?

3.    Liggen de voorbereidingen voor een begrijpelijke zorgnota per juni 2014 op schema? Ontvangen alle verzekerden vanaf juni een meer begrijpelijke en beter controleerbare zorgnota?

4.    Hoe kunnen verzekerden tot het moment dat bovengenoemde verbeteringen zijn doorgevoerd controleren of hun zorgnota’s kloppen, als zij naast een slecht begrijpbare nota ook nog eens geen toegang krijgen tot de onderliggende informatie?

5.    Zijn zorgverzekeraars verplicht de onderliggende registraties beschikbaar te stellen of verzekerden door te verwijzen naar de betreffende zorgaanbieder?

6.    Zijn zorgaanbieders verplicht de onderliggende registraties beschikbaar te stellen?

7.    Wat moeten verzekerden doen die nu vermoeden dat hun zorgnota foutief is, maar de onderliggende registraties niet te zien krijgen die leiden tot een bepaald zorgproduct en een bepaalde rekening?

8.    Bij welke externe instantie kunnen verzekerden hun klachten kwijt over de samenstelling van de zorgnota of over de weigering van zorgverzekeraars of zorgaanbieders om nader inzicht te geven in de opbouw van de nota?

9.    Kunt u aangeven wat de rol is van respectievelijk de zorgverzekeraars, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, de klachtencommissie van de zorgaanbieders, platformen als DBC-Onderhoud en de NZa?

« Terug

Reacties op 'Dik-Faber: ‘Mensen moeten hun zorgnota kunnen checken’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari