Inbreng Carola Schouten ten behoeve van de wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten ivm opheffing van de bedrijfslichamen

donderdag 15 mei 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Wet opheffing bedrijfslichamen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Kamerstuk:    33 910

Datum:            15 mei 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de Wet opheffing bedrijfslichamen. Genoemde leden zijn van mening dat de product- en bedrijfschappen hun nut hebben bewezen bij de uitvoering van verschillende kerntaken. De leden hebben zorgen over de gevolgen van de voorgestelde opheffing voor de exportpositie van Nederland, de aanpak van crises en het voortbestaan van projecten gericht op innovatie en duurzaamheid die nu mede door de productschappen worden gefinancierd. Zij stellen enkele vragen.

1.3.  Bezwaren tegen het  stelsel van bedrijfslichamen

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in de Memorie van Toelichting dat het kabinet concludeert dat het om doelmatigheidsredenen voortzetten van het stelsel niet opportuun is. Kan de regering nader onderbouwen waarom een stelsel van bedrijfslichamen niet mogelijk is, waarbij ook tegemoet wordt gekomen aan bezwaren van ondoelmatigheid van het stelsel? De regering kan immers in een stelsel van bedrijfslichamen belangrijke taken blijven borgen die in het belang van de sector zijn, maar ook tegemoetkomen aan de wens van doelmatigheid.

4.4.  Niet-publieke taken

De leden van de fractie van de ChristenUnie erkennen dat taken als voorlichting en promotie niet als publieke taken gezien kunnen worden, die de centrale overheid over zou moeten nemen. Tegelijkertijd zijn veel taken van product- en bedrijfsschappen wel degelijk in het publiek belang, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, innovatie, dierenwelzijn en volksgezondheid, maar niet direct te verbinden aan uitvoering van wetgeving en regelgeving. Op welke manier voorkomt de regering dat deze taken in het publiek belang niet meer worden opgepakt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen welke gevolgen de regering verwacht van de afschaffing van het Productschap Tuinbouw. Genoemde leden wijzen onder meer op het onderzoek op het gebied van plantgezondheid, dat ook belangrijk is voor onze exportpositie. Hoe worden duurzame initiatieven voortgezet, zoals het programma ‘Kas als Energiebron’?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier partijen in de land- en tuinbouw dit jaar al de mogelijkheden kunnen benutten tot het oprichten van producenten- en brancheorganisaties in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Genoemde leden wijzen op het huidige proces van opheffing van bedrijfslichamen, zij vragen de regering hoe wordt voorkomen dat niet-publieke taken tijdelijk wegvallen of zelfs verdwijnen door het proces van opheffing.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari