Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van de Wet houdbare overheidsfinanciën

donderdag 26 juni 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van de Wet houdbare overheidsfinanciën

Onderwerp:   Wet houdbare overheidsfinanciën

Kamerstuk:    33 961

Datum:            26 juni 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel van wet inzake Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën. Zij hebben enkele vragen bij het wetsvoorstel.

Genoemde leden zien het vervangen van de sanctiemogelijkheid door een correctiemechanisme als een verbetering. Zij gaan er echter vanuit dat Rijk en decentrale overheden beide zullen inzetten op bestuurlijk overleg als hét instrument om te komen tot verbetermaatregelen indien het EMU-saldo structureel wordt overschreden. Naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie moet gebruik van een nationaal correctiemechanisme zoveel mogelijk worden voorkomen.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat het faseren van investeringen van decentrale overheden een mogelijke verbeteringsmaatregel is. Zij vragen de regering hoe deze maatregel zich verhoudt tot de aangenomen motie Van Hijum (Kamerstuk 33416, nr.26) die de regering verzoekt te voorkomen dat de Wet Hof leidt tot uitstel of afstel van investeringen.

De leden van de ChristenUnie-fractie staan op het standpunt dat het kabinet alleen tot maatregelen kan besluiten als sprake is van meerjarige overschrijding van de ruimte in het EMU-saldo door de decentrale overheden. Deze leden zijn van mening dat deze overschrijding moeten blijken uit harde realisatiecijfers. Deze leden vragen de regering nader te onderbouwen waarom het noodzakelijk is bij de toepassing van het correctiemechanisme ook naar ramingsgegevens te kijken, juist ook omdat het om een meerjarige overschrijding gaat.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari