Bijdrage Carola Schouten inzake fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

donderdag 06 november 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën inzake Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Onderwerp:   Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Kamerstuk:    34 000-IX-5

Datum:           6 november 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de fiscale moties en toezeggingen. Zij hebben hierbij enkele vragen over de uitvoering van de motie voedselbanken (Kamerstuk 31 532, nr. 127). Genoemde leden lezen dat “een juiste uitleg van het BUA met zich meebrengt dat geen uitsluiting van eerder in aftrek gebrachte btw op voedingsmiddelen plaatsvindt als een ondernemer voedingsmiddelen, die niet langer verkoopbaar zijn doneert aan een voedselbank of een daarmee vergelijkbare instelling, zonder dat daar een prestatie van die voedselbank tegenover staat.” Wanneer is er sprake van goederen die niet langer verkoopbaar zijn? Mag een ondernemer ook voedingsmiddelen doneren met behoud van BTW-aftrek die nog wel verkoopbaar zijn, maar waarvan hij verwacht dat deze niet meer verkocht zullen worden (bijvoorbeeld bij een grote voorraad in het distributiecentrum)? Deze leden vragen ook wat onder “met voedselbanken vergelijkbare instellingen” moet worden verstaan. Kan de staatssecretaris verder toelichten wat precies wordt bedoeld met “in andere gevallen is een aftrekuitsluiting pas aan de orde wanneer het drempelbedrag van € 227 per jaar per begunstigde wordt overschreden”? Wanneer is deze drempel van toepassing? In welke gevallen is aan de orde dat voedselbanken voedingsmiddelen ter waarde van maximaal € 227 per jaar mogen ontvangen, zonder dat aftrekuitsluiting aan de orde is? De leden van de ChristenUnie-fractie lezen ook dat de bespreking ertoe heeft geleid dat meer duidelijkheid is ontstaan bij betrokken partijen over de fiscale behandeling van voedseldonatie aan voedselbanken. Genoemde leden hebben hier ook andere signalen over ontvangen. Is de staatsecretaris bereid om de verschillende mogelijkheden en afspraken rond de fiscale behandeling van voedseldonatie aan voedselbanken of daarmee vergelijkbare instellingen op een rij te zetten en aan voedselbanken te sturen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari