Bijdrage Carola Schouten aan het wetgevingsoverleg Belastingplan 2015

maandag 03 november 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie van Financiën aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Wiebes van Financiën

Onderwerp:   Belastingplan 2014

Kamerstuk:    34 002

Datum:           3 november 2014

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Elk jaar bij het WGO Belastingplan heb je wel een woord dat de toon van het debat zet. Vorig jaar -- ik kan het niet genoeg zeggen -- was dat "postcoderoos". Dit jaar is dat het woord "deurmatmomenten". Je kunt er lacherig over doen, maar het geeft wel aan hoe complex de wetgeving is die wij maken, maar ook de wijze waarop wij die willen uitvoeren.

Ik dank de staatssecretaris voor de manier waarop hij heeft aangetoond wat hij heeft gedaan rondom de naheffingen. Ik denk dat er ook een ander probleem aan ten grondslag ligt, namelijk de vraag hoe veerkrachtig de Belastingdienst is in zijn systemen en in de verwerking van processen. Daarin hebben wij met elkaar een verantwoordelijkheid. Het gaat niet alleen om de wetgeving die wij invoeren. De fiscale wetgeving is altijd in meer of mindere mate complex. Er wordt altijd veel gevraagd van de Belastingdienst. Het gaat echter ook om de vraag hoe de systemen ervoor staan. Moeten wij niet eens nagaan of de Belastingdienst überhaupt kan uitvoeren wat wij met elkaar willen? Wij hebben al vaker gezegd dat de grenzen bereikt zijn, maar het is ook de vraag wat wij er dan aan moeten doen. Ik vraag de staatssecretaris ook op dat punt te reflecteren. In een tijd waarin je digitaal heel veel kunt, zou je niet met deurmatmomenten moeten werken of met systemen waarmee je bepaalde dingen niet kunt communiceren of doorvoeren. Daar moeten wij op een andere manier naar gaan kijken. Dat over de naheffing.

Op een aantal technische vragen krijgen wij een schriftelijke reactie. Ik wacht af wat er vrijdag komt. Ik noem de energiecorporaties, de afdrachtkorting voor het onderwijs en de transportsector en de bedragen waaraan wij moeten denken bij de restschulden.

Met betrekking tot de btw op de digitale kranten sluit ik mij gemakshalve aan bij de vragen die de heer Groot heeft gesteld. Er is gevraagd nog eens te kijken naar de Belgische oplossing.

Bij de toeslagpartners in de opvanghuizen heeft de heer Omtzigt het woord "kafkaësk" genoemd. Ik heb er begrip voor dat er hele discussies achter zitten, maar op enig moment moet je een knoop doorhakken en het pragmatisch oplossen. Ik zie alle mitsen en maren, maar het is gewoon een keuze. Daarom zal de heer Omtzigt mede namens mijn fractie een motie indienen om daar wat meer beweging in te krijgen.

Bij de werkkosten blijft de fiets een puntje. De staatssecretaris heeft gesproken over de bierfiets in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd of die nog onder de werkkostenregeling blijft vallen, maar dat terzijde.

 "Daar maken we een uitzondering op", hoor ik hier. Ik dub nog even op dit punt. Ik ben er nog niet zeker van. Ik kan een eind meegaan met de staatssecretaris, maar ik heb nog een vraag. Hoe bekend is de regeling onbelast woon-werkverkeer nu eigenlijk bij werkgevers en bij werknemers? Kan de Belastingdienst erop wijzen dat daar ook nog opties liggen? Dit zou uitkomst kunnen bieden.

De langverwachte Autobrief is er toch niet gekomen. Het blijft spannend. Ik wacht maar af wat daarmee gaat gebeuren. Ik waardeer het zeer dat de branche heeft geprobeerd tot een gezamenlijk compromis te komen. Ik weet nog steeds niet hoe het precies uitwerkt, maar daarover zullen wij het ook weer hebben. Het is wel goed dat er op een gegeven moment duidelijkheid komt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari