Inbreng schriftelijke overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van het Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

dinsdag 23 september 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van het Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

Onderwerp:   Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

Kamerstuk:    27 858

Datum:           23 september 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Genoemde leden kunnen zich vinden in de beperkende voorwaarden die worden opgelegd bij het gebruik van natte grondontsmetting. Maar tegelijkertijd wijzen deze leden op het belang van goed werkende alternatieven voor het gebruik van metam-natrium, omdat de beperkende voorwaarden voor een groot deel van de gebruikers toepassing onmogelijk maakt. Zij hebben nog een aantal vragen bij de brief.

Ten eerste willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten hoe het kan dat de (veld)studie die gebruikt is voor de herbeoordeling en die aanleiding heeft gegeven voor het instellen van de beperkende voorwaarden al acht jaar geleden is uitgevoerd, maar tot dusverre niet heeft geleid tot een herbeoordeling. Deze leden wijzen erop dat het Ctgb haar beoordeling voor een groot deel baseert op de Links-studie uit 2006. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de beperkende voorwaarden zijn opgelegd, zo vragen deze leden?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij met de stappen die de staatssecretaris samen met de sector zet om alternatieven voor natte grondontsmetting verder te ontwikkelen. Zij wijzen er in dit verband op dat het wegnemen van beleidsmatige belemmeringen voor aaltjesbestrijdende gewassen en ondersteuning van onderzoek naar biologische grondontsmetting de hoogste prioriteit dienen te hebben. Deze leden vragen in dit verband naar de mogelijkheid om Japanse haver (als bestrijder van wortellesieaaltjes) toe te voegen aan de lijst met aaltjesbestrijdende gewassen. Daarnaast vragen deze leden om het aaltjesbestrijdende gewas zwaardherik te voorzien van een stikstofgebruiksnorm in het kader van de Meststoffenwet. Is de staatssecretaris hiertoe bereid?

De leden van de ChristenUnie-fractie wijzen erop dat de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen als tussenteelt ingepast dient te worden in het bouwplan van ondernemers. Zo willen lelietelers die grasland huren bij veehouders en de desbetreffende veehouders de grond niet onnodig uit productie nemen en graag zo laat mogelijk het grasland vernietigen voor de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen. Hierdoor kan de veehouder eerst nog een behoorlijke grasopbrengst van het perceel halen. De inzaai van afrikaantjes dient uiterlijk half juli plaats te vinden voor een succesvolle aaltjesbestrijding. Grasland scheuren is echter verboden in juni en juli. Genoemde leden vragen of de staatssecretaris bereid is een ontheffing van het scheurverbod te verlenen voorafgaand aan de teelt van afrikaantjes?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij met de ondersteuning door de staatssecretaris van enkele projecten die de sector in gang heeft gezet. Kan de staatssecretaris aangeven welke specifieke projecten zij ondersteunt? Deze leden zijn blij dat de staatssecretaris in ieder geval nog dit najaar proeven met de zogenaamde Bodem Resetter (biologische grondontsmetting) wil ondersteunen. Verwacht de staatssecretaris dat deze methode binnen niet al te lange termijn tot een kosteneffectieve en praktijkrijpe methode voor aaltjesbestrijding kan worden doorontwikkeld?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari