ChristenUnie: ernstige zorgen over capaciteit en slagkracht AIVD

segers-banner-5-944x390donderdag 18 december 2014 16:43

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over berichten in de media dat de AIVD overrompeld was door de enorme groei van vertrekkende jihadgangers en onvoldoende alle terugkeerders zal kunnen volgen. Kamerlid Gert-Jan Segers maakt zich opnieuw ernstige zorgen over de capaciteit van de AIVD.

Segers: ,,We weten dat er nog veel Nederlandse jihadgangers in het Midden-Oosten zitten. Plasterk moet steviger met zijn vuist op tafel slaan en zorgen dat de capaciteit van de AIVD toeneemt. Anders komen we in grote problemen."

Eerder wist de ChristenUnie bezuinigingen op de AIVD terug te draaien, maar nu zal er meer nodig zijn om de groei van terugkerende Jihadisten op te vangen. ,,Plasterk moet niet wachten tot de problemen opspelen, maar Nederland veilig houden. Hij moet voorkomen dat de AIVD achter de feiten aanloopt”, aldus het Kamerlid.


Schriftelijke vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Polderjihadisten ‘oer-Nederlands

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Polderjihadisten oer-Nederlands?»? (Telegraaf, 18 december 2014)

Vraag 2

Is de AIVD volgens u voldoende geoutilleerd zowel qua financiën als capaciteit om een verdere terugkeer van jihadgangers op te vangen? Zo ja waar blijkt dat uit? Zo nee, hoe groot is het probleem?

Vraag 3

Welke maatregelen neemt u om bij een groter aantal terugkeerders toch direct de inlichtingendienst op volle sterkte te hebben om het inlichtingenwerk in Nederland naar behoren in te vullen en een herhaling van eerdere tekorten te voorkomen?

Vraag 4

Hoe analyseert u het feit dat de geheime dienst overrompeld was door de plotselinge aanwas van jihadisten?

Vraag 5

Hoe kan het dat ondanks het actieprogramma integrale aanpak jihadisme met als tweede peiler het bemoeilijken van de uitreis, nu toch door het hoofd van de AIVD wordt gesteld dat niemand jongeren die per auto uitreizen tegenhoudt? Overweegt u op dit punt nadere maatregelen en zo ja welke?

Vraag 6

Heeft u inzicht hoeveel gemeenten inmiddels met de integrale aanpak zijn gestart, zoals aanbevolen in de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) ? Zo ja kunt u dit met de Kamer delen? Zo nee, zou u hier alsnog een taak voor de ministeries zien?


« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: ernstige zorgen over capaciteit en slagkracht AIVD'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari