Geen eicellen op 'sociale' gronden invriezen

embryo-selectiewoensdag 15 juli 2009 17:01

De ChristenUnie is niet gelukkig met de plannen van het AMC om eicellen van vrouwen -naast medische- nu ook op ‘sociale’ gronden in te vriezen. De partij heeft grote ethische bezwaren bij de plannen en ziet deze, evenals het Rathenau-onderzoeksinstituut, als het indirect oprekken van het (tijdelijke) verbod op embryo-onderzoek. Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Dat is een richting die wij niet op willen."

In Nederland geldt sinds 2002 dit zogenoemde 'moratorium' op embryo-onderzoek. De effecten van jarenlang invriezen van eicellen voor embryo’s mogen nu niet worden onderzocht.

,,Het invriezen van eicellen voor deze doeleinden brengt niet alleen medisch-ethische vragen met zich mee, maar ook vragen over de afweging van nut en noodzaak van de inzet van medische technologieën. Deze lijken in de plannen onvoldoende te zijn overwogen, daarom zou nu overgaan op deze risicovolle toepassing niet zorgvuldig zijn.” De ChristenUnie vreest ook voor onvoldoende aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor vrouwen van vijftig die nog kinderen ter wereld brengen.,,Als maatschappij zijn we nog steeds zoekende hoe we werk en opvoeding van kinderen kunnen combineren. Het AMC wekt de suggestie hiervoor dé oplossing te hebben gevonden in het invriezen van eicellen, maar dat is het allerminst,” aldus Wiegman, die vandaag Kamervragen indient bij minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van VWS en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Kamervragen

Schriftelijke vragen van het lid Wiegman - van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en de minister van Jeugd en Gezin over de mogelijkheid tot het invriezen van eicellen bij het academisch medisch centrum (AMC) te Amsterdam. (ingezonden 15 juli 2009)

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat het AMC ook op sociale gronden over wil gaan tot het invriezen van eicellen van vrouwen die later willen proberen zwanger te worden?

2. Wat is volgens u het wettelijke kader voor de toepassing van deze techniek? Voldoet de huidige wet- en regelgeving ? Zo nee, bent u bereid te bezien of de wet- en regelgeving aanvulling behoeft?

3. In hoeverre strookt dit met de regelgeving rondom het onderzoek met embryo’s?

4. Bent u op de hoogte van de vragen die het Rathenau onderzoeksinstituut rondom deze verruiming van mogelijkheden heeft? Kunt u ingaan op de bezwaren die het Rathenau-instituut formuleert, zoals de verruiming van het moratorium (verbod) op onderzoek met embryo’s?

5. Bent u van mening dat er een onderscheid is te maken tussen een behandeling op medische gronden en een behandeling op sociale gronden?

6. Bent u bereid advies in te winnen bij de Raad voor de Volksgezondheid over de medische, ethische en maatschappelijke risico's van deze behandeling?

7. Bent u bereid om eerst de instelling te bewegen dan wel te dwingen om deze behandeling op te schorten totdat een zorgvuldige medisch-ethische en maatschappelijke discussie en afweging heeft plaatsgevonden? Kunt u de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over het standpunt van het kabinet in deze?

8. Vindt u dat het AMC en mogelijke commerciële klinieken hiermee het signaal afgeven dat uitstellen van de kinderwens zonder gezondheidsrisico’s is? Kunt u nader in gaan op de risico’s die vrouwen tussen de 40 en 50 lopen? Hoe geeft u vorm aan de plicht die het kabinet op zich heeft genomen om te wijzen op de risico’s van verlaat ouderschap, waarbij naar aanleiding van het advies van de RVZ de grens op 30 jaar is gesteld?

9. Tot welke leeftijd vindt u een behandeling medisch gezien verantwoord voor de aanstaande moeder? Waarom vindt u dit?

10. Hoe verhoudt zich de mogelijkheid om eicellen in te vriezen, wegens het ontbreken van een partner dan wel omwille van een carrièrewens, tot de maatregelen die dit kabinet neemt ten aanzien van de risico’s van laat ouderschap?

11. Deelt u onze mening dat deze methode opnieuw een signaal kan zijn naar vrouwen dat de kinderwens probleemloos uitgesteld kan worden?

 

« Terug

Reacties op 'Geen eicellen op 'sociale' gronden invriezen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.