Leeftijdscontrole bij alcoholverkoop supermarkten moet waterdicht

Breezers_RTwoensdag 15 april 2009 16:38

Alle gemeenten moeten harde afspraken maken met hokken en keten. Commerciële drankketen moeten direct sluiten. Dat stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind morgen voor tijdens het debat over ‘hokken' en ‘keten'. Voordewind: ,,Tweederde van de alcoholvergiftigingen bij kinderen worden in een drankkeet veroorzaakt. De excessen vinden daar plaats." Voordewind heeft eveneens schriftelijke vragen gesteld over een meer sluitende controle op leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking.

Vorig jaar diende de ChristenUnie een motie in die tot de sluiting van deze commerciële drankketen opriep. Voordewind:,,In de huidige situatie worden overtredingen te veel gedoogd en gaat het gewoon heel vaak fout. Uit het veld komen aanhoudend alarmerende verhalen van jongeren die teveel drinken op jonge leeftijd. Nederlandse jongeren drinken nog steeds vaak alcohol in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten, terwijl maar 18% de risico's inziet."

De ChristenUnie erkent dat de keten ook een functie als ontmoetingsplek hebben, maar zij moeten zich wel aan de regels houden. Met de deze keten moeten afspraken worden vastgelegd in een contract. Hierin moet staan dat er geen alcohol verkocht mag worden, jongeren onder de wettelijk toegestane leeftijd helemaal geen alcohol mogen drinken, aan de (brand)veiligheidseisen moet zijn voldaan er dat er een maximum aantal bezoekers moet gelden. Voordewind: ,,Hier zijn lokaal goede voorbeelden van bekend, onder meer in Barneveld en De Kempen (Zuidoost Brabant).

De handreiking die de Minister van Binnenlandse Zaken voorstelt werkt voor gemeenten die er mee aan de slag willen, maar niet voor gemeenten die gedogen wel makkelijk vinden.

Vanaf 2010 treedt een verandering van toezicht in. Dan moeten gemeenten gaan handhaven. De minister mag zich het komende jaar echter niet verschuilen achter deze verandering van toezicht. Het jaar is nog lang!

Leeftijdscontrole op afstand
Vorig jaar stelde Joël Voordewind al vragen over de leeftijdscontrole op afstand bij de verkoop van alcohol. Inmiddels bevestigt een onderzoek van de Universiteit Twente de effectiviteit van het systeem. Door middel van cameracontrole bij de kassa wordt naleving van de leeftijdsgrenzen van 96% bereikt. Daarbij steekt het percentage van de huidige leeftijdscontrole schril af. Een indicatie is volgens onderzoek dat ook na de campagne om legitimatie tot 20 jaar te vragen, de naleving ongeveer 30% bedraagt.

Joël Voordewind vraagt de Minister van Volksgezondheid om bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan te dringen op een bredere inzet van leeftijdscontrole op afstand bij zijn leden en om het ministerie de techniek te laten aanbevelen bij de branche. Voordewind: ,,Op dit moment is de slagingskans van een minderjarige om aan alcohol te komen ongeveer 1 op 2. Bij leeftijdscontrole op afstand is dit 1 op 25."


Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers Klink (VWS) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) over een meer sluitende controle op leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking.

  • Kent u het nalevingsonderzoek van de Universiteit Twente naar de effectiviteit van leeftijdscontrole op afstand?(Gosselt, Jordy et al. (2009), Effectiviteit HEM-controlesystematiek ter verbetering van de naleving van leeftijdsgrenzen; Deelonderzoek 1: HEM-controlesystematiek versus traditionele leeftijdscontrole bij verkoop, Universiteit Twente)
  • Wat vindt u van de conclusie dat naleving bij gebruik van leeftijdscontrole op afstand 96% is?
  • Hoe beoordeelt u de aanzienlijke verschillen tussen naleving bij leeftijdscontrole op afstand en naleving bij traditionele leeftijdscontrole bij verkoop, waarbij de indicatie is dat de naleving na het invoeren van de campagne om legitimatie tot 20 jaar te vragen, ongeveer 30% bedraagt? (Hoof, van J. (2009), Universiteit Twente, 9 april 2009, lopend onderzoek)
  • Deelt u de conclusie van de onderzoekers van Universiteit Twente dat het aanbevelenswaardig is dat het zwaartepunt van de controle op leeftijden bij de caissière wordt weggenomen door de leeftijdscontrole op afstand te doen plaatsvinden?
  • Welk nalevingspercentage bij alcoholverstrekking aan jongeren horen verkopers volgens u na te streven? Bent u het eens met de constatering dat statistisch gezien naleving richting 90% nagestreefd moet worden, om de praktische manier waarop jongeren met slagingskansen omgaan bij de aankoop van alcohol tegen te gaan?
  • Bent u bereid om er bij het CBL op aan te dringen om een dergelijk sluitend systeem van leeftijdscontrole op afstand actief te promoten bij zijn leden, ook gezien de positieve ervaringen van ondernemers die al gebruik maken van het systeem? (Trouw (2009), ‘Supermarkten willen geen sluitende alcoholcontrole', door Joop Bouma (11 april 2009))
  • Bent u bereid om innovatieve systemen van leeftijdscontrole op afstand aan te bevelen bij de branche, net zoals het Ministerie van VWS nu het initiatief van de branche ondersteunt om tot 20 jaar om legitimatie te vragen?

« Terug

Reacties op 'Leeftijdscontrole bij alcoholverkoop supermarkten moet waterdicht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.