Maak scholen alcoholvrij

Drankflessenvrijdag 06 november 2009 15:00

Kamerlid Voordewind heeft minister Rouvoet gevraagd de 'Alcoholvrije Omgeving' te promoten bij gemeenten. Zo is uniform optreden tegen alcoholgebruik door minderjarigen op scholen en in voetbalkantines mogelijk. ,,School moet een plek zijn waar hersens worden ontwikkeld, niet afgebroken," aldus Voordewind.

STAP is in 2007 met dit project gestart, waarbij de gemeente Den Haag het goede voorbeeld geeft door afspraken te maken met scholen en sportverenigingen. Inmiddels zijn in deze stad alle scholen alcoholvrij en sportverenigingen blijken ook graag mee te werken om rondom jeugdwedstrijden geen alcohol te schenken. De ChristenUnie heeft bij de begrotingsbehandeling van Jeugd en Gezin middels een motie gevraagd aan minister Rouvoet of hij bereid is om dit project te ondersteunen en via de Vereniging Nederlandse Gemeenten uit te rollen. Voordewind: ,,Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat activiteiten op school in een alcoholvrije omgeving plaatsvinden." Minister Rouvoet steunt het verzoek van de ChristenUnie.

In aanloop naar de behandeling van de Drank- en Horecawet uitte Voordewind ook zijn zorg over het alcoholbeleid dat nog steeds per gemeente verschilt, uit angst voor het waterbedeffect. Als iedereen zo redeneert, blijven gemeenten elkaar in de houdgreep houden. De ChristenUnie pleit daarom voor het uniform optrekken van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Niet voor niets neemt de lijst met voorstanders toe. Het Trimbos Instituut, kinderartsen, de Nationale Denktank, maar ook 70% van de Nederlandse gemeenten is voorstander, waaronder Den Haag en Utrecht. Zij geven met name aan dat een uniforme leeftijdsgrens beter te handhaven is.

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Maak scholen alcoholvrij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.