ChristenUnie wil snel oplossing voor de Riethorst

carla-dik-banner-2-944x390vrijdag 05 december 2014 12:07

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de toekomst van het landelijk centrum de Riethorst voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden. De ChristenUnie wil voorkomen dat het centrum mogelijk moet sluiten.

Dik-Faber: ,,Dit jaar nog moet er een oplossing komen die continuering van de aangeboden zorg in 2015, maar ook de jaren daarna mogelijk maakt.”

Deze week is er over de kwestie een grote bijeenkomst geweest met betrokken partijen. Alle partijen vinden elkaar in het standpunt dat de zorg die de Riethorst biedt behouden moet blijven. Toch wijzen ze naar elkaar als het gaat om een oplossing voor de financiering van deze specialistische zorg. Omdat het gaat om specialistische zorg zijn de reguliere GGZ DBC’s niet toereikend. Dik-Faber: ,,Ik vraag de minister om de impasse op korte termijn te doorbreken en met een oplossing te komen. Voor de kerst moet er een oplossing komen.”


Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de toekomst van het landelijk centrum de Riethorst voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden.

  1. Kent u het bericht “Sluiting dreigt voor GGZ-centrum Riethorst in Ede” (Bron: De Gelderlander 2 december 2014: http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/sluiting-dreigt-voor-ggz-centrum-riethorst-in-ede-1.4654323)
  2. Op welke wijze wordt het GGZ-centrum de Riethorst in Ede op dit moment gefinancierd?
  3. Bent u met mij van mening, dat de beoogde DBC’s  voor 2015 niet voldoende zijn om de specialistische zorg van het GGZ-centrum voor doven en slechthorenden in de Riethorst in stand te houden?
  4. Bent u met mij van mening,  dat deze specialistische geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden behouden moet blijven?
  5. Bent u met mij van mening, dat de Riethorst niet kan wachten op de uitkomsten van het NZA onderzoek naar meerkosten, maar dat er eerder een oplossing gevonden moet worden?
  6. Bent u bereid het voor zorgverzekeraars mogelijk te maken dat zij deze vorm van (gecombineerde) specialistische zorg aan doven en slechthorenden wel voldoende kunnen vergoeden? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  7. Wilt u de Kamer voor het einde van dit jaar informeren over een oplossing voor de financiering van de Riethorst in 2015 om sluiting te voorkomen, en hoe het traject zal verlopen voor een structurele oplossing voor de jaren daarna?

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil snel oplossing voor de Riethorst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.