Actie Monitoring Asielzoekers: Teruggestuurd, maar dan…

01-10-2004 15:34 01-10-2004 15:34

 
Minister Verdonk en het kabinet hebben besloten dat 26.000 asielzoekers (vallend onder de oude asielwet) binnen drie jaar moeten worden uitgezet naar het land van herkomst. Deze zomer kwamen er echter berichten in de media van teruggestuurde asielzoekers die in het land van herkomst 'verdwenen' of werden vermoord. Afgelopen juni werd Abdinassir Abdilatif Ali, die enkele jaren als asielzoekers in Nederland verbleef, na zijn terugkeer naar Somalië vermoord. Hij kreeg een naam. En een verhaal. Veel anderen 'verdwijnen' simpelweg.
 
Minster Verdonk weigert om toezicht te houden (monitoring) op uitgezette asielzoekers, omdat "de asielprocedure ruim voldoende waarborgen biedt om een verantwoorde terugkeer te realiseren", aldus de minister.
 
De ChristenUnie vindt in gevallen van uitzetting naar risico-landen, er wel monitoring zou moeten plaatsvinden. Om de haalbaarheid en uitvoering van dit toezicht te onderzoeken, organiseert de ChristenUnie op 6 oktober aanstaande een rondetafelgesprek met een groot aantal organisaties als Vluchtelingen Organisaties Nederland, Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland, Internationale Organisatie Migratie, stichting Inlia, Tear Fund, ICCO, ZOA, Dorcas en Kerk in Actie. Hopelijk leidt dit gesprek en mogelijk daarop volgende acties tot het op korte termijn instellen van een systeem wat toeziet op de veiligheid van teruggestuurde asielzoekers. Wilt u meedenken over dit onderwerp, neem dan contact op met de Permanente Campagne.

Zie ook:
ChristenUnie: Bescherm uitgezette asielzoekers in risicolanden (persbericht 06-12-2004)

« Terug

Reacties op 'Actie Monitoring Asielzoekers: Teruggestuurd, maar dan…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.