Van Dalen stelt schriftelijke vragen over situatie Christenen in Egypte

woensdag 16 juni 2010 08:21

Het Europees Parlement heeft op 21 januari j.l. een resolutie aangenomen waarin de aanval op Koptische christenen op 6 januari van dit jaar werd veroordeeld. Bij deze aanval kwamen 6 Koptische christenen en een veiligheidsagent om het leven. In de week van 8 februari is opnieuw een koptische christen, de 25-jarige Malak Saad, gedood tijdens een schietpartij waar maar weinig van bekend is. Van Dalen heeft daarom vragen gesteld aan de Commissie over de situatie.

In de resolutie werd gerefereerd aan de vrijheid van geweten en godsdienst als fundamentele mensenrechten. Het EP verzocht de Egyptische regering: 'de persoonlijke veiligheid en fysieke integriteit van koptische christenen en leden van andere religieuze minderheden in het land te garanderen.' En tevens verzocht het Parlement de Egyptische regering: 'te garanderen dat koptische christenen en leden van andere religieuze gemeenschappen en van minderheden alle mensenrechten en fundamentele vrijheden genieten, inclusief het recht hun religie vrij te kiezen en van religie te veranderen, en discriminatie jegens hen te voorkomen.'

 Van Dalen vraagt zich af hoe de Commissie de situatie van christenen en andere religieuze minderheden in Egypte inschat. Wat heeft de Commissie in de afgelopen maanden ondernomen om te zorgen dat aanvallen zoals die van 6 januari j.l. niet meer voorkomen? Wat heeft de Commissie ondernomen om te zorgen dat de blokkades worden weggenomen voor Egyptische staatsburgers om hun godsdienst vrij te kiezen? Van Dalen denkt hierbij speciaal aan de verplichting van vermelding van godsdienst in het paspoort en de moeite om dat te veranderen bij verandering van godsdienst.

De daders van de schietpartij van 21 januari en die van februari zijn opgepakt. In zijn vragen, vraagt van Dalen wat de Commissie weet van de gerechtelijke procedures die tegen de daders zijn aangespannen.

« Terug