Van Dalen wil aandacht voor mensenrechten in EU-relatie met India

indiadinsdag 29 juni 2010 14:53

Op 23 Juni 2010 hield de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Barones Ashton een toespraak in New Delhi, tijdens haar 4-daagse bezoek aan India. In deze toespraak werden veel thema's aangestipt, zoals veiligheid, klimaatverandering, piraterij en handel. Er werd echter met geen woord gerept over schending van mensenrechten. Europarlementarier Peter van Dalen (ChristenUnie) begrijpt dit niet: ,,Ik vind het een gemiste kans om kinderarbeid, gedwongen arbeid, marteling, godsdienstvrijheid en de achtergestelde positie van de Dalits (kastelozen) onbesproken te laten."

Artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd met het Verdrag van Lissabon, stelt onder andere: 'Het internationaal optreden van de Unie berust en is gericht op de wereldwijde verspreiding van [...] democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid...'

Europarlementarier Peter van Dalen heeft de Commissie daarom de volgende vragen gesteld:

1.  Wat is de opvatting van de Europese Commissie over artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie? Staan hier principes in die altijd moeten worden toegepast, of kan de Hoge Vertegenwoordiger naar gelang de situatie en het doel principes selecteren?

2.  Wat is de mening van de Commissie over de situatie betreffende kinderarbeid, marteling, gedwongen arbeid, godsdienstvrijheid en de positie van de Dalits in India?

3.  Hoe rijmt de Commissie de Raadsconclusies over kinderarbeid van 14 juni jl. waarin wordt aangedrongen op een dialoog met landen waar internationale afspraken daarover niet worden uitgevoerd, met het ongenoemd laten van deze kwestie in India?

4.  Is de Commissie van mening dat ook gevoelige thema's op het gebied van mensenrechten met nadruk moeten worden besproken in de dialoog met India, zeker op een zo belangrijk moment als een officieel bezoek van de Hoge Vertegenwoordiger?

5.  Wat gaat de Hoge Vertegenwoordiger doen om deze thema’s alsnog nadrukkelijk onder de aandacht van de Indiase regering te brengen?

« Terug

Reacties op 'Van Dalen wil aandacht voor mensenrechten in EU-relatie met India'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.