Wij willen een rechtvaardig kinderpardon (Trouw Opinie)

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema02-07-2016 12:14 02-07-2016 12:14

De afgelopen week stond het Kinderpardon weer volop in de schijnwerpers. De fracties vaN de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP staan pal voor een rechtvaardige uitvoering van de Kinderpardonregeling. Hetgeen momenteel absoluut niet het geval is, 92 procent van alle aanvragen werd afgewezen. Kinderen die hier op voetbal zitten, naar school gaan, hier hun vriendjes en vriendinnetjes hebben, leven elke dag met onzekerheid. Dag in, dag uit hangt hen de dreiging van uitzetting boven het hoofd, naar een land dat zij niet kennen.

Samen schreven Kamerleden van ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP deze opiniebijdrage. Hij stond vandaag in Trouw.

"Deze week hebben wij eensgezind vijf voorstellen gedaan om tot een rechtvaardiger Kinderpardon te komen. Helaas konden die voorstellen niet rekenen op voldoende steun in de Kamer. 

Moratorium 

De PvdA stelde voor eerst nog meer informatie te verzamelen. Natuurlijk zijn wij niet tegen meer informatie, maar tussen het debat en de stemmingen in de Kamer werd er nog een kind uitgezet. Alleen informatie volstaat simpelweg niet. Dan willen we dat er – in afwachting van dit informatieverzoek – geen kinderen die zijn afgewezen worden uitgezet. Mocht namelijk later wel de conclusie worden getrokken dat de regeling aangepast moet worden dan kan dat ook van invloed zijn op de kinderen die de komende tijd worden uitgezet. 

Meewerkcriterium 

Een van de belangrijkste redenen dat kinderen geen aanspraak kunnen maken op de kinderpardonregeling is dat de ouders wordt verweten dat zij niet – of onvoldoende – hebben meegewerkt aan hun eigen vertrek. Op basis van welke criteria de immigratiediensten tot een dergelijke conclusie komen blijft echter onduidelijk. Er is namelijk geen openbaar lijstje van voorwaarden waar iemand aan moet voldoen. Waar dit niet getoetst kan worden ligt bovendien willekeur op de loer. Zo kan iemand die een enkele afspraak mist het onherroepelijke stempel meekrijgen dat er onvoldoende is meegewerkt. Bovendien zijn er verschillende vreemdelingen die meerdere malen zijn verschenen op de ambassade van het land van herkomst om de benodigde uitreispapieren te verkrijgen. Veel ambassades werken hier echter niet aan mee maar desondanks wordt de vreemdeling verweten zich onvoldoende te hebben ingezet. Op basis waarvan? Daarom stellen wij voor dat de meewerkcriteria helder worden beschreven en duidelijk wordt gemaakt op welke wijze een vreemdeling hieraan kan voldoen en hoe dit wordt getoetst. Bovendien willen wij dat een aanvrager niet op één voorwaarde wordt afgewezen.

Ondeelbare overheid 

Een van de controversiële onderdelen van de huidige kinderpardonregeling is het toezichtsvereisteHet betreffende kind moet in beeld zijn geweest van de Rijksoverheid. Als vreemdeling verdwijn je echter uit beeld wanneer het recht op opvang vervalt. Zo kan het gebeuren dat het asielverzoek in eerste instantie is afgewezen. Het gezin mag in Nederlandhet hoger beroep afwachten, maar het recht op opvang is vervallen. Daarmee raakt het gezin formeel uit beeld . In de praktijk gingen de kinderen echter gewoon naar school en woonde het gezin in de noodopvangHet is dan ook niet uit te leggen dat een gezin wél bekend stond bij de lokale overheid, maar toch wordt afgewezen omdat dit niet het geval was voor de Rijksoverheid. Daarom stellen wij voor om het gemeentelijk toezicht ook te laten meetellen.

Slot

Wij geven de hoop niet op. Dat verdienen de kinderen waar het over gaat niet. Wij voelen ons ook hun volksvertegenwoordigers. Op korte termijn willen we dat er een moratorium komt, zodat we iets meer tijd hebben om gezamenlijk, ook met de PvdA, te komen tot een humaan en rechtvaardig Kinderpardon. Daarvoor is het nog niet te laat. Onze deur staat open."

Joël Voordewind – Tweede Kamerlid ChristenUnie

Sjoerd Sjoerdsma – Tweede Kamerlid D66

Linda Voortman – Tweede Kamerlid GroenLinks

Sharon Gesthuizen – Tweede Kamerlid SP

« Terug

Reacties op 'Wij willen een rechtvaardig kinderpardon (Trouw Opinie)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.