Vluchtelingen

Laatste nieuws

Joël Voordewind op reis door Turkije (foto's)

WhatsApp-Image-20160711 (3)dinsdag 12 juli 2016 13:38 De afgelopen dagen is Joël Voordewind in Turkije op reis geweest om met eigen ogen te zien hoe vluchtelingen daar worden opgevangen. lees verder

Wij willen een rechtvaardig kinderpardon (Trouw Opinie)

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemazaterdag 02 juli 2016 12:14 De afgelopen week stond het Kinderpardon weer volop in de schijnwerpers. De fracties vaN de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP staan pal voor een rechtvaardige uitvoering van de Kinderpardonregeling. Hetgeen momenteel absoluut niet het geval is, 92 procent van alle aanvragen werd afgewezen. Kinderen die hier op voetbal zitten, naar school gaan, hier hun vriendjes en vriendinnetjes hebben, leven elke dag met onzekerheid. Dag in, dag uit hangt hen de dreiging van uitzetting boven het hoofd, naar een land dat zij niet kennen. lees verder

'Voor verbeteren kinderpardon zijn wezenlijke stappen nodig'

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemadinsdag 28 juni 2016 16:48 De ChristenUnie heeft vandaag samen met GroenLinks, D66 en SP tegen een motie van de PvdA gestemd met betrekking tot het kinderpardon. De PvdA wilde een onderzoek naar de problemen rond het kinderpardon, maar zolang dat onderzoek loopt geen wezenlijke stappen zetten. Moties van onder meer de ChristenUnie om het kinderpardon te verbeteren en criteria te verruimen konden niet op steun van de PvdA rekenen. Joël Voordewind: "De PvdA wil niet meewerken aan wezenlijke stappen en schuift mogelijke aanpassingen van het kinderpardon op de lange baan met een onderzoek, terwijl er aan informatie helemaal geen gebrek is. In de tussentijd worden de kinderen waarover het gaat gewoon uitgezet. Voor het verbeteren van het kinderpardon zijn wezenlijke stappen nodig. Voor ons is dat onverteerbaar." lees verder

ChristenUnie: veilige zones voor vluchtelingen in Noord-Irak door inzet internationale beschermingsmacht

20151023-25-Irak-Ap-Roukema-19vrijdag 10 juni 2016 17:06 De ChristenUnie dringt er bij het kabinet op aan om in internationaal verband in te zetten op een beschermings- en opbouwmissie van bevrijde gebieden in Noord-Irak. lees verder

Kamer wil opheldering over weigeren vreemdelingen in Ter Apel

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 08 juni 2016 14:57 De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Dijkhoff over het weigeren van opvang aan vreemdelingen die mee willen werken aan hun vertrek. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat zelfs medisch kwetsbare vreemdelingen tegen de afspraken in opvang wordt geweigerd. “Eerst zegt het kabinet: ‘je krijgt alleen opvang als je mee wilt werken aan je vertrek’, daarna blijkt dat zelfs kwetsbare vreemdelingen die wíllen vertrekken op straat worden gezet.” lees verder

Asielzoekers Burundi voorlopig niet uitgezet

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemadonderdag 26 mei 2016 17:04 Asielzoekers uit Burundi worden voorlopig niet uitgezet vanwege de oorlogssituatie in het land. Die toezegging deed staatssecretaris Klaas Dijkhoff vandaag op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Voordewind pleitte al eerder om in individuele situaties uitzetting op te schorten. lees verder

Bijdrage Joël Voordewind debat Ebru Umar

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 18 mei 2016 15:56 Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind "laat de zaak-Umar scherp zien dat Turkije totaal andere waarden hooghoudt dan Nederland en Europa". Lees hier de complete debatbijdrage van Joël Voordewind. lees verder

Tweede Kamer wil dat UNHCR toeziet op naleving vluchtelingenverdrag

Joël in Macedoniëwoensdag 13 april 2016 17:46 Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat UNHCR toe gaat zien op naleving van het VN vluchtelingenverdrag, waaronder het terugsturen van migranten van Griekenland naar Turkije en het non-refoulementbeginsel, wat bepaalt dat asielzoekers niet naar het eigen land teruggestuurd mogen worden als ze daar niet veilig zijn. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende vandaag een motie in die het kabinet oproept zich ervoor in te spannen dat UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dat toezicht kan gaan uitoefenen. Naast de ChristenUnie staan ook Samsom (PvdA), Pechtold (D66) en Gesthuizen (SP) onder de motie. lees verder

Bijdrage Joël Voordewind aan debat over het akkoord met Turkije

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 13 april 2016 14:50 Voorzitter, het EU-Turkije akkoord is dan toch gekomen. Zoals u weet was – en is – de ChristenUnie tegenstander van de deal. Door een goed resettlement programma vanuit Turkije hadden we de boottochten naar Griekenland ook kunnen voorkomen. lees verder

‘Deal EU-Turkije zet mensenrechten op het spel’

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemavrijdag 18 maart 2016 19:14 De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer heeft grote zorgen over de vandaag gesloten EU-Turkije-deal. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind lijkt het er sterk op dat de mensenrechten van vluchtelingen met deze deal ondergeschikt zijn gemaakt aan het stoppen van de migratiestroom naar Europa. lees verder