Kritisch blijven als het om Europa gaat

Europa-vlaggenvrijdag 28 november 2008 14:42

Een man een man; een woord een woord en verder een bevestiging van de kritiek op verdere uitbreiding van de Unie. Dit was het duidelijke signaal dat Esmé Wiegman donderdag gaf tijdens een debat over de uitbreiding van de Europese Unie (EU). Kritische kanttekeningen werden er door Esmé Wiegman gemaakt naar aanleiding van de voortgangsreportage van de EC over (potentiële) kandidaat-lidstaten.

 ,,De toetreding van landen van de Westelijke Balkan neemt spanningen met zich mee. De afzonderlijke landen richten zich met name op samenwerking met en toetreding tot de EU en niet of nauwelijks op de bevordering van contacten met elkaar". Wiegman refereerde ook aan de ontstane situatie in Bulgarije: ,,Bij de gehele integratie van de nieuwe landen zijn vraagtekens te plaatsen, kijk alleen maar naar de recente bevriezing van geld voor Bulgarije vanwege het uitblijven van voortgang".

Turkije
Een terugkerend onderwerp bij deze debatten over de uitbreiding van de EU is de situatie rondom Turkije. De ChristenUnie is tegen toetreding van Turkije tot de EU, hetgeen tijdens dit AO ook niet onder stoelen of banken werd gestoken. Wiegman: ,,Turkije is kandidaat-lidstaat sinds de Europese Raad van december 1999 . In bijna tien jaar tijd is er maar één hoofdstuk van de toetredingsonderhandelingen afgerond. Nog eens acht hoofdstukken zijn bevroren door de EC". Hoewel minister Verhagen fel reageerde op deze uitlating, noemde hij later in zijn betoog punten op die nog verbeterd moeten worden om als Turkije toe te mogen treden. Laten dat nou juist de punten waren die de ChristenUnie ook onder de aandacht bracht.

Als een mogelijke oplossing voor de situatie rondom Turkije ziet de ChristenUnie een Europees Nabuurschapbeleid (ENP). Wiegman: ,,Gezien de lange toetredingsonderhandelingen met Turkije kan de EC wel besluiten om over te gaan tot een ENP om zo tegemoet te komen aan bestaande toezeggingen. Een vriendensamenwerking zoals bondskanselier Merkel voorstelt, is een goede optie vindt de ChristenUnie".

De Tweede Kamer heeft tijdens het AO uitbreiding van de Europese Unie de regering dringend verzocht zich aan haar eerdere standpunt te houden wat betreft het noemen van toetredingsdata bij kandidaat-lidstaten. De Europese Commissie (EC) zou van plan zijn om voor Kroatië en Servië een streefdatum vast te leggen voor toetreding tot de EU. De Tweede Kamer en ook Minister Verhagen zijn hier niet blij mee en zullen zich bij de volgende Europese Raad in december hier kritisch over uitlaten.

 

 

« Terug

Reacties op 'Kritisch blijven als het om Europa gaat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.