Veilige sloop zeeschepen dichterbij

Shipbreaking18-04-2013 12:39 18-04-2013 12:39

Het Europees Parlement stelde vandaag dat de Europese Commissie voor 2015 moet komen met een wetgevingsvoorstel voor een stimuleringsregeling die een veilige en gedegen scheepsrecycling moet bevorderen. Een door Europarlementariërs zelf ontworpen Sloopfonds kreeg net geen meerderheid. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) schreef mee aan het voorstel: "Ik had liever gezien dat we direct met de Commissie het Sloopfonds konden ontwerpen en bijschaven, maar ik ben blij met de erkenning dat de huidige wetgeving niet ver genoeg gaat en aanvullende maatregelen nodig zijn."

Extra  wetgeving

 

Extra wetgeving is hard nodig omdat momenteel 90% van de Europese zeeschepen illegaal wordt gesloopt op de kusten van landen als Bangladesh en India. "Dit gebeurt onder levensgevaarlijke omstandigheden voor mens en milieu", aldus Van Dalen.

 Het is verboden om schepen in deze landen te laten ontmantelen, maar dit verbod is gemakkelijk te omzeilen en dat gebeurt massaal. Bijvoorbeeld door het schip door te verkopen of om te vlaggen vlak voor de sloop. De bestaande wetgeving is daarom een papieren tijger, omdat die niet te handhaven valt.

 "Daarom hebben we ons gericht op het aanpakken van de oorzaak. De oorzaak is namelijk puur economisch: reders krijgen een betere prijs bij illegale sloperijen, omdat men zich daar niet aan milieu- en arbeidsregels houdt. Daarom moet er een regeling komen dat het prijsverschil opheft", aldus Van Dalen.

 

Sloopfonds

Een optie voor nieuwe wetgeving is de introductie van een sloopfonds. Zeeschepen die Europese havens aandoen gaan een kleine heffing betalen bovenop het havengeld. De heffing wordt gestort in een sloopfonds. Wanneer de zeeschepen ontmanteld worden op een goedgekeurde werf (die kan ook buiten Europa liggen) krijgt die werf een betaling uit het fonds, waardoor de verkoopwaarde van deze schepen stijgt. Op die manier wordt de financiële prikkel om schepen onverantwoord te laten slopen weggenomen. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande structuren en de administratieve lasten zijn tot een minimum beperkt. Zo wordt nog onderzocht of havens voor het innen van die heffing een financiële vergoeding kunnen krijgen.

 

Twee vliegen in een klap

Van Dalen: "Een sloopfonds zal er toe leiden dat er wereldwijd betere recyclinginstallaties komen omdat werven in aanmerking willen komen voor een betaling uit het fonds. Dit geldt ook voor werven in Europa. Zo vangen we twee vliegen in een klap: milieuwinst en meer werkgelegenheid."

 

Hoe nu verder?

Nu de plenaire vergadering in de tekst heeft opgenomen dat de Commissie moet komen met een wetgevingsvoorstel kunnen de onderhandelingen beginnen. Aan de onderhandelingen met de Lidstaten en de Europese Commissie zal Peter van Dalen ook deelnemen. "Ik verwacht dat het stevige onderhandelingen gaan worden. Sommige Lidstaten, waaronder Nederland, staan positief tegenover een extra maatregelen, maar er is ook kritiek uit bijvoorbeeld Engeland."

 

« Terug

Reacties op 'Veilige sloop zeeschepen dichterbij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.