Kamermeerderheid tegen bindende contracten Brussel

2012-gertjan-segersAPR_254219-12-2013 18:17 19-12-2013 18:17

Kamerlid Gert-Jan Segers kreeg woensdag in het debat over de Eurotop een Kamermeerderheid achter zijn motie niet in te stemmen met aanvullende, bindende contractuele afspraken tussen lidstaten, de Europese Commissie en de Europese Raad. Segers wil hiermee een halt toeroepen aan de „beproefde salamitactiek”.

Segers: ,,Het kabinet ziet de contracten als ‘potentieel nuttig’ instrument. Het lijkt er hierbij op alsof het kabinet ervan uitgaat dat deze contracten nooit op Nederland van toepassing zullen zijn. Maar in de Raadsconclusies staat duidelijk dat de bindende contracten op alle eurolanden van toepassing zullen zijn. Dit mag niet gebeuren.”

Het draait bij de contracten om een volgende stap naar een gezamenlijk Europees economisch beleid, dat moet voorkomen dat schulden van afzonderlijke lidstaten zo fors uit de hand lopen als bijvoorbeeld bij Griekenland het geval is geweest. In het uiterste geval zou Europa met de bindende contracten landen bepaalde maatregelen kunnen opleggen. Segers: ,,Het is niet de bedoeling dat Brussel Lidstaten de wet gaat voorschrijven over bijvoorbeeld pensioenen of onderwijs.”


MOTIE VAN HET LID SEGERS

Voorgesteld 18 december 2013

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer de motie Slob c.s. (21501-20, nr.516) heeft

aangenomen waarin de regering wordt verzocht niet in te stemmen met

aanvullende Europees afdwingbare afspraken, op het niveau van te

nemen maatregelen;

verzoekt de regering niet in te stemmen met aanvullende, bindende

contractuele afspraken tussen lidstaten, de Europese Commissie en de

Europese Raad, op het niveau van beleidsmaatregelen en economische

hervormingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid tegen bindende contracten Brussel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.